szuirad1
269

Św. Elżbieta z Schönau 18 czerwca

Święta urodziła się w okolicach niemieckiego miasta Bonn, w szlacheckiej i oddanej Kościołowi rodzinie, która zapewniła jej dobre wychowanie i edukację przy klasztorze sióstr benedyktynek w Schönau nad Renem. Osiemnastoletnia Elżbieta zasmakowawszy życia w żeńskim zgromadzeniu świętego Benedykta, zapragnęła zostać jedną z jego duchowych córek. Po dziesięciu latach skromnego spełniania zakonnych obowiązków jej pieczy zostały poruczone panny wkraczające na drogę zakonnego powołania – gdy zaś sprawdziła się jako mistrzyni nowicjatu, została przełożoną konwentu.

W wieku dwudziestu trzech lat zachorowała ciężko i cierpiała dolegliwości do końca życia. Matka Elżbieta mężnie znosiła chorobę, aż do roku 1152, kiedy to Pan Bóg zechciał odsłonić sens dotykających ją cierpień. Będąc już na skraju wytrzymałości i przeżywając dodatkowo dotkliwą oschłość w wierze, Święta otrzymała pocieszenie w postaci wizji Matki Najświętszej niosącej jej ulgę i obfite a niespodziewane łaski. Odtąd doświadczała ona stanów mistycznych i posiadła zdolności prorocze. Czytając Nowy... Św. Elżbieta z Schönau