Clicks62
Felix Staratschek

Oproep voor (een) getuigenverklaring voor Den Haag: Misdaad tegen de menselijkheid [Unser Politikblog]

Unser Politikblog | 27.12.2020

“Mensenrechtenverdediger (i. S. v. UN–resolutie 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een aangifte naar het Internacionaal Strafhof (ICC/CPI) in Den Haag voor vanwege het gebruik maken van de shockstrategie onder de dekmantel van corona. Het gaat hierbij om de maatregelen, welke de ernst van de misdaad aan de menselijkheid (artikel 7 Statuut van Rome) hebben bereikt.

Burgers worden in het kader van een uitgebreid en systematisch beleid geschonden in vorm van de delicten van doodslag met voorbedachten rade (lit. a),
vrijheidsberoving (lit. e),
foltering (lit. f),
vervolging (lit. h)
en ernstige vermindering van de lichamelijke ongedeerdheid of van de geestelijke of lichamelijke gezondheid (lit. k).

Deze shockmaatregelen dienen interessen van macht, ideologie en profit van verschillende elkaar overlappende kirngen van particulieren.

De mensenrechtenverdediger benadrukt: “Sterfgevallen en ernstige gezondheidsschaden door de corona-shockmaatregelen zijn wereldomvattend van toepassing vooral in de vorm van honger (in 2020 vermoedelijk 130.000.000 bijkomende acuut honger lijdende mensen volgens de inschattingen van het Wereldvoedselprogamma uit april 2020). Erbij komen opgeschovene opeaties, daaronder rond 50.000 kankerpatienten alleen in Duitsland, zowel isolatie, shock en economische verderf. Ook de verplichtende mondmaskers leiden tot fysieke en psychische schaden. Opvallend is ook, dat sterfgevallen in verbinding met een overdosering van geneesmiddelen en met een overhaast van invasieve beademing bovendien voor de shockpropaganda werden gebruikt.”

Vrijheidsberovend zijn uit visie van de mensenrechtenverdediger vooral de isolatie van de bewoners in de verpleeghuizen en de quarantaine, in het bijzonder de isolatie van kinderen binnen hun gezin onder bedreiging van het in hoede nemen, strenge uitgaansbeperkingen en vrijwillige zelfisolatie op grond van de traumatische ervaringen door de shockpropaganda.

De basis stelt een niet officieel validerde en daarmee zowel medisch als ook juridisch twijfelachtige PCR-test.

De feitelijke toestand van vervolging is vooral door de economische verwoestering van bepaalde branchen in het geheel door middel van shutdowns en de commercieel nadelige voorwaarde van de dwang mondmaskers te dragen opgelevert.

Dit is zowel voor de hetze als de gerichte economische verwoesting van artsen, journalisten, bloggern en activisten voor mensenrechten van toepassing. Eveneens betreft dit uit visie van Hassel-Reusing kinderen, senioren en andere in het kader van overige feitelijke toestanden bijzonder benadeelde bevolkingsgroepen.

Het uitschakelen en verwijderen van webpaginas en kanalen zoals van afzonderlijke videos, welke over Sars-Cov-2 of over de shockmaatregelen inlichten, kunnen uit visie van de mensenrechtenverdediger objectief een handeling van medeplichtigheid aan misdaad tegen de menselijkheid zijn, als bijv. de informatie van slachtoffers wordt vereidelt, de voortzetting van de daad vergemakkelijkt of de verzameling voor de strafrechtelijke vervolging van de misdaden belangrijke informaties moeilijker worden gemaakt.

Door middel van de shockmaatregelen wordt foltering vooral in vorm van psychische foltering begaan (vergelijk de tabel van Prof. Biderman volgens p. 53 van de “Report on Torture” 1975, Amnesty International), daartussen van isolatiefoltering, monopolisiering van waarneming, blootstelling, demonstratie van schijnbare almacht, bedreigingen en vernederingen, zoals in vorm van het stichten van de “aangeleerde hulpeloosheid” volgens Prof. Lieberman.

“De meeste politica´s over de hele wereld doen mee, omdat ze zelf door shock en eenzijdig advies manipuleert worden, zoals in de voor lobbying tegenover de Duitse Bundesinnenministerium opgestelde papier `Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen´ (`Hoe we COVID-19 onder controle krijgen´), verduidelijkt wordt”, legt Hassel-Reusing uit.

De aangifte zal de blik op de verantwoordelijken richten, welke de waarneming van het publiek en de uitvoerende organen voor beslissingen manipuleren, en op degene, die een interesse erin hebben wat er nu allemaal gebeurt, verklaart Hassel-Reusing. “Volgens ons kennissen gaat het om een groot aantal van veeleer privé daders, die hun lieden/mensen deels ook in instanties van de staat en in mediale en internationale invloedrijke posities hebben. Vermoedelijk worden ook de preciezen identiteiten van sommigen hoofddaders pas tijdens het verloop van de onderzoeken vastgesteld.”

Voordat de IstGH (ICC/CPI) een rechtsgeding kan aanspannen, is het noodzakelijk de systematiek of grote belangstelling te verklaren, en er is ook behoefde aan genoeg verklaringen van beschadigde personen, van hun verwanten of getuigen, die een bijdrage van een daad kunnen betuigen.

Getuigen worden opgeroepen, zich tot de mensenrechtenverdediger of tot de advocate Viviane Fischer te wenden.

“Stuurt u alstublieft uw verklaringen schriftelijk, met een duidelijke/nadrukkelijke vergunning om van deze gebruik te maken voor de aangifte bij het Internacionaal Strafhof (ICC/CPI) vanwege misdaad tegen de menselijkheid door de corona shockmaatregelen en met handtekening naar

Sarah Luzia Hassel-Reusing,
Thorner Str. 7,
D-42283 Wuppertal,

of naar
Rechtsanwältin Viviane Fischer,
Waldenserstr. 22,
D-10551 Berlin.

Zover het voor u mogelijk is, stuurt u alstublieft uw verklaringen ook in het Engels.”

V.i.S.d.P.:
Sarah Luzia Hassel-Reusing
Menschenrechtsverteidigerin i. S. v. UNO-Resolution 53/144
Thorner Str. 7
D-42283 Wuppertal
--
Von Blogger am 12/27/2020 08:09:00 PM unter Unser Politikblog eingestellt