16:41
Očkovacia tyrania - keď sa nedáš zaočkovať, žiadne omše slúžiť nebudeš Zdroj Youtube: Anton Culen 15.04.2021More
Očkovacia tyrania - keď sa nedáš zaočkovať, žiadne omše slúžiť nebudeš

Zdroj Youtube: Anton Culen 15.04.2021
Marieta Ria shares this
375
Bohu vďaka za tohto kňaza, ktorý dokáže otvárať oči a srdcia mnohým... Takýchto potrebuje dnešná doba!
Bernadeta Šmídová shares this
405
Unam Sanctam SK
Keď sa Ježiš Kristus čoskoro vráti, urobí "reset" so všetkými heretikmi, ako aj týmto, a odsúdi ich do pekla ako aj všetkých patriacich do neviestky babylonskej. Heréza katechizmu Jána Pavla II. #847, #848
vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/
Peter(skala)
Mudry a odvážny to kňaz 😇
Marieta Ria
Odvážny kňaz, ktorý dokáže vždy kultivovane a pokojne argumentovať a upozorňovať na to, čo sa deje a pomenúva skutočnosti pravými menami - vždy excelentné kázne, ktoré som sledovala počas obdobia online prenosov... Táto je z Veľkonočnej nedele 4. 4. t.r. Bohu vďaka za neho... Dal by Pán, aby takýchto bolo viac - ktorí budú otvárať oči a srdcia im zvereným a povedú ich po správnej ceste! 🤗 😇