37:38
"PILNE ! Wielka mobilizacja w Rosji ! Putin chce wygrać za WSZELKĄ CENĘ ?! Leszek Sykulski - co grozi Polsce ?"
anetmachnio1979
Mądry to człowiek, tyłu mądrych ludzi w kraju a w rządzie ZDRAJCY, Boże, ratuj nasz naród upadły 😪