Clicks337
hr.news
1

Viganò: Vatikan II. zamijenio Krista "tiranijom mržnje"

Vatikan II. oslabio je papinsku monarhiju zbog "implicitnog poricanja" Kristova kraljevanja, čime su "demokracija" i "parlamentarizam" ušli u Crkvu, nadbiskup Viganò izjavio je za LifeSiteNews.com (12. kolovoza).

Također je rekao da je Pavao VI. "skinuo krunu s Gospodara našeg" kada je svrgnuo papinsku tijaru 1964. godine.

Viganò identičan obrazac otkriva i u liturgiji Krista Kralja, koja je prenesena na kraj liturgijske godine što je uklonilo stvarnu društvenu dimenziju Kristova kraljevstva i iznijelo ga u običnu duhovnu i eshatološku dimenziju.

Za Vigana, biskupi Drugog Vatikana svrgnuli su Krista kada su proglasili vjersku slobodu i postali "glasnogovornici otpadničkih naroda".

Viganò "najvećim zločinom" naziva to što je Krist svrgnut, ne samo od društva, "nego i od Crkve", koja nije uspjela u svojoj ulozi čuvara Kristovog učenja.

Primjećuje da je ne samo u civilnoj sferi, već i u Crkvi, slatki Kristov jaram zamijenjen "tiranijom mržnje inovatora, koji autoritarizmom, a koji nije različit od njihovih svjetovnih sličnosti, nameću novi nauk, novi moral i novu liturgiju".

#newsMvsfezdgwo
Viribus
Nije 'Drugi Vatikan' (neko mjesto koje je naslijedilo ili prisvojilo ugled Vatikana?) ni Vatikan II. (možda drugi nastavak filma 'Vatikan'?), nego: 'Drugi vatikanski (sabor)'!!!