Christmas Campaign: Financial Insights
Viribus
Nije 'Drugi Vatikan' (neko mjesto koje je naslijedilo ili prisvojilo ugled Vatikana?) ni Vatikan II. (možda drugi nastavak filma 'Vatikan'?), nego: 'Drugi vatikanski (sabor)'!!!