Clicks155

Zbliżają się wielkie żniwa

jacek2pp
Dnia 08.08.1992 r. Córko Moja. Czas wypełnia się. Grzesznicy nie zastanawiają się, gdzie podążają i komu służą... Dzieci Moje. Módlcie się za ten grzeszny świat. Ratujcie te zlodowaciałe serca. O, …More
Dnia 08.08.1992 r.
Córko Moja. Czas wypełnia się. Grzesznicy nie zastanawiają się, gdzie
podążają i komu służą... Dzieci Moje. Módlcie się za ten grzeszny świat.
Ratujcie te zlodowaciałe serca.
O, serca kamienne! Czy nic już was nie wzruszy: ani Moja Męka, ani
Krwawe Łzy Mojej i waszej Matki...
O, świecie nierozumny! Przyjmujecie wszystko do swego serca, tylko nie

Boga.
Przez Miłość i Miłosierdzie dla waszego zbawienia usunę wszystko zło
z tej Świętej Ziemi.
Ja tę Świętą Ziemię stworzyłem, i Ja ją usunę spod waszych stóp.
Poznasz, biedny człowiecze, całą Moją Wszechmoc nad całym światem.
Patrzyłem z wielkim przerażeniem na wasze odstępstwa od Bożych przykazań.
Nie potraficie się opamiętać. Zbliżają się wielkie żniwa, ale pracowników
mało. Ci, co stanęli do pracy w Winnicy Pana, otrzymają wielką nagrodę
zwycięstwa. Ci pracownicy zaufali Mojemu Miłosierdziu. Ja, Jezus Chrystus, o nich się troszczę.
Powiadam wam grzesznicy: czas nawrócenia się kończy, a przyjdzie czas
sprawiedliwości...