Clicks29
vi.news

Francis dùng lời lẽ khoa trương chống lại Mary Coredemtrix

Francis đã sử dụng bài giảng thứ sáu của mình cho Lễ Đức Mẹ Sầu Bi để công kích lễ đồng cứu chuộc của Mary.

Ông đã sử dụng từ ngữ biếm họa rằng Đức Mẹ không muốn "mang đi" bất kỳ danh hiệu nào từ Chúa Giêsu, và phản đối rằng "bà không yêu cầu mình trở thành một người đồng chuộc tội" - như thể ai đó đã từng tuyên bố.

"Người cứu chuộc là duy và danh hiệu này không trùng lặp"- ông tiếp tục công kích những con hổ giấy.

Do đó, Francis đã mâu thuẫn với tất cả những người tiền nhiệm gần đây của mình, người đã dạy rằng Đức Mẹ, với tư cách của Eva mới, theo cách hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Kitô, đã cứu chuộc thế giới vì Thiên Chúa muốn sự hợp tác của bà.

"Francis nghĩ rằng ông có thể thay đổi giáo huấn của Giáo hội theo ý chí độc tài của mình," một nhà nghiên cứu về giáo lý Maria, vì lý do an ninh không thể được nêu tên, đã nói với Gloria.tv.

#newsPkaejneusc