acer
Hřích nelze nikdy omluvit, nýbrž pouze hříšného člověka, když toho lituje.