Clicks221

W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich urodzin, który przypada 05 sierpnia.

Kościół obchodzi liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września, jest to Święto mające swoje źródło w tradycji z VII wieku. Nie jest ono jednak wyznaczone z uwagi na prawdziwy dzień Jej narodzin, który był dla Kościoła nieznany.
W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich urodzin, który przypada właśnie 05 sierpnia.

W kalendarzu liturgicznym jest to dzień w szczególności poświęcony Maryi.

Tak było w początkach objawień:

Początek sierpnia 1984 ; Matka Boża przekazuje poprzez Jelenę Vasilj, że dzień piątego sierpnia będzie jej dwutysięczną rocznicą narodzin . Prosi o poświęcenie Jej trzech dni przed tą rocznicą, by wstrzymać się w tym czasie z pracą, wziąć różaniec i modlić się. Na wezwanie Matki Bożej dzień Jej narodzin poprzedzony jest w Medziugorju trzema dniami postu i nieustannej modlitwy.

Maryja mówi też: ”Księża, którzy będą spowiadali, będą mieć wielką radość tego dnia “

Siedemdziesięciu Księży spowiada nieprzerwanie, jest wiele nawróceń.Widzący przekazują ,że przez te trzy dni Matka Boża pozostaje bardzo radosna.

“Jestem bardzo radosna. Czyńcie tak nadal, czyńcie tak nadal . Nadal módlcie się i pośćcie “

05 sierpnia 1984 ; Dzień Narodzin Maryi . Radość Matki Bożej w porównaniu z poprzednimi dniami wydaje się być największa własnie w tym dniu narodzin.
” Nigdy przez całe życie nie płakałam tak z bólu jak tego wieczoru płaczę z radości. Dziękuję Wam. Czyńcie tak daje, czyńcie tak dalej. Otwórzcie Wasze serca , proście Boga a ja będę prosić za Was.”
Spowiadający księża zaświadczyli później ,że nigdy w swoim życiu nie byli tak radośni jak właśnie tego dnia.
06 sierpnia 1984 . Matka Boża:
“Czyńcie tak dalej, czyńcie tak dalej. Uczyńcie mnie szczęśliwą każdego dnia “

Dzień 5 sierpnia jest szczególnym dniem.

Jest to dzień bardzo wyjątkowy.
Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa Matka Boża wybrała sobie 5 sierpnia jako szczególny dzień.

Wypatrującemu potomka rzymskiemu senatorowi Janowi w objawieniu w 352 roku obiecała, że zostanie ojcem,
i poprosiła, żeby ufundował kościół Jej poświęcony, na miejscu który wskaże.

Na potwierdzenie swojej prośby wybrała sobie 5 sierpnia.
Tego dnia, jak zapowiedziała, w upalne lato, spadł śnieg, na rzymskie wzgórze Eskwilin. Wybudowano tam pierwszy w Europie Kościół poświęcony Matce Bożej.


W dniu5 sierpnia Kościół obchodzi rocznicę poświęcenia tego Kościoła – rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Śnieżnej.

W broszurce poświęconej prawdziwej dacie narodzin Maryi pt.August 5th. What Are You Doing For
Her Birthday (A Friend of Medjugorje, s. 7) przytoczona jest rozmowa z 5 sierpnia 1999 roku, w której
wzięła udział Marija, widząca z Medziugorja.
Gdy pewna dziewczyna wyraziła swoje zdanie, że Kościół zmieni kiedyś liturgiczny dzień obchodów narodzin Matki Bożej na 5 sierpnia, rozmawiająca z nią osoba
zakonna stwierdziła, że nie zmieni, gdyż właśnie świętuje Jej Narodziny 8 września. W tym momencie
do dyskusji przyłączyła się Marija, odsłaniając fragment przyszłości, o której wie z objawień Matki Bożej,potwierdzając, że pewnego dnia Kościół zmieni oficjalny liturgiczny dzień narodzin Maryi na 5 sierpnia,gdyż w rzeczywistości jest to prawdziwy dzień Jej narodzin.
Matka Boża w czasie objawienia 5 sierpnia ubiera się w złote szaty, jest niewypowiedzianie piękna;
przychodzi ponadto bardzo radosna, towarzyszą jej trzej Aniołowie, a nawet, co się nie zdarza, raz dwukrotnie udzieliła błogosławieństwa bądź udziela szczególnego błogosławieństwa (objawienie Mariji z 1999 roku, Ivanowi z 1985 roku).
Ponadto, tego dnia w 1986 roku Matka Boża zaleciła
aby w każdy czwartek czytać Ewangelię według św. Mateusza, gdzie jest napisane:
„Nikt nie może dwóm panom służyć…”, „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6, 24-34).
Życzymy Ci raz jeszcze wszystkiego najlepszego,
Droga Matko Boża, z okazji dnia Twoich narodzin!
Przyjmij nasze modlitwy i posty, Królowo Pokoju,
Matko Kościoła i Matko nasza!
Otaczaj nas Swoją opieką i wstawiaj się za nami, Matko Odkupiciela.

Źródło: duchprawdy.com
przeciwherezjom
Także "Księga Prawdy" o tej dacie urodzinek Naszej Mamy pisze.
Maria Valtorta też - choć nie wprost. Opis urodzin Maryi w czasie potwornych upałów i przed czasem zbiorów na to wskazuje.