W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich urodzin, który przypada 05 sierpnia.

Kościół obchodzi liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września, jest to Święto mające swoje źródło w tradycji z VII wieku. Nie jest ono jednak wyznaczone z uwagi na …
przeciwherezjom
Także "Księga Prawdy" o tej dacie urodzinek Naszej Mamy pisze.
Maria Valtorta też - choć nie wprost. Opis urodzin Maryi w czasie potwornych upałów i przed czasem zbiorów na to wskazuje.