Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks50
vi.news

Bạn đang ám chỉ rằng Giáo hoàng có thể lãnh đạo một sự ly giáo? Hồng Y Burke trả lời, "Đúng vậy"

Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Thượng hội đồng gia đình không cho phép những người đang ngoại tình được rước lễ, Hồng y Burke đã nói với Ross Douthat, "Nhưng cuối cùng, nó lại nói về vấn đề đó."

Ông tiếp tục quan sát rằng tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng Amazon không bác bỏ những tuyên bố đó trong Instrumentum Laboris, "tạo thành một sự phản bội khỏi đức tin Công giáo."

Burke đưa ra giả thuyết rằng Francis chấp thuận tài liệu này và mọi người sẽ nói: "Nếu bạn không chấp nhận điều đó, thì bạn sẽ đang ly giáo."

Ông trả lời, "tôi sẽ không phải kẻ ly giáo vì tài liệu có chứa các yếu tố khiếm khuyết so với Truyền thống Tông đồ. Vì vậy, quan điểm của tôi sẽ là tài liệu có tính ly giáo. Còn tôi thì không."

Douthat nhấn mạnh rằng những suy nghĩ như vậy ngụ ý giáo hoàng đang dẫn đầu một cuộc ly giáo. Burke: "Đúng vậy".

Ông thừa nhận rằng, "tôi không biết cách đối mặt với tình huống như vậy" vì Luật Giáo hội không có cơ chế nào để giải quyết. Tuy nhiên, đối với Burke, không có tình huống nào có thể biện minh tương đối cho những gì Tổng Giám mục Lefebvre đã làm,

"Mọi người đến với tôi và nói, nhìn kìa, hồng y, đã đến lúc, chúng ta phải tiến tới ly giáo. Và tôi nói không, không thể. Chúa của chúng ta không thể muốn điều đó, và tôi sẽ không trở thành một phần của bất kỳ sự ly giáo nào."

Burke cũng thấy không có khả năng nào để tuyên bố rằng Francis "không phải là giáo hoàng".

Hình ảnh: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsDxhvxqccpq