Clicks1.9K
Coburg
242

Dve cirkvi podľa videní Anny Kataríny Emmrichovej

Dve cirkvi podľa videní bl. A. K. Emmerichovej
www.christianitas.sk/dve-cirkvi-podl…

9.1.2020, Anna Katarína Emmerichová

Pred dvoma storočiami sa dostalo bl. Anne Kataríne Emmerichovej videní, ktoré predpovedali mnohé súčasné udalosti v rámci Cirkvi. Videla falošnú cirkev, ktorá bola súčasťou tej pravej, videla uvoľnenie diablov z pekelných priepastí, videla veľkú pýchu a úpadok... Ale dostala aj prisľúbenie, že Cirkev pretrvá všetko a bude triumfovať, pretože nebola založená na ľudských úmysloch. (M. V.)

„Uprostred pekla som videla strašnú temnú priepasť, v nej bol zvrhnutý Lucifer a bol pevne spútaný reťazami. … Sám Boh to prikázal. Bolo mi povedané, pokiaľ si dobre spomínam, že bude uvoľnený na určitú dobu, päťdesiat alebo šesťdesiat rokov pred rokom 2000. Určitý počet diablov bude uvoľnený ešte skôr ako Lucifer…“


„Videla som falošnú cirkev, do mesta (Ríma) prichádzali bludári najrôznejšieho typu. …miestny klérus bol vlažný, videla som veľkú temnotu… Zdalo sa, že klam sa šíri na všetky strany. Celé katolícke skupiny boli utláčané, vyháňané, zbavené slobody, všade veľké utrpenie, vojny a prelievanie krvi. Divoká a nevzdelaná zberba páchala násilia. Ale to všetko netrvalo dlho.“

„Videla som cudziu cirkev, ktorá bola vybudovaná proti všetkým pravidlám… Neboli tu anjeli, aby bdeli nad jej výstavbou. V tejto cirkvi nebolo nič, čo by prichádzalo zhora. …Bolo tu len rozdelenie a chaos. Bola to zrejme cirkev ľudského pôvodu podľa poslednej módy, podobne ako nová nepravoverná cirkev v Ríme, ktorá sa zdala tej cirkvi podobná (12. september 1820).

V cudzej cirkvi bolo všetko vykonávané mechanicky. Všetko bolo podľa ľudského rozumu… Videla som najrôznejšie osoby, veci, náuky a názory. Bolo v tom niečo pyšného, domýšľavého a násilného a zdá sa, že budovatelia boli veľmi úspešní. Nevidela som ani jedného anjela alebo svätca, ktorý by im pomáhal.

Foto: Teilhard de Chardin

„Svätá omša bola krátka. Na konci sa nečítalo Evanjelium sv. Jána. Videla som tiež vzťah dvoch pápežov…“ (1. mája 1820).

Videla som aj Svätého otca pohrúženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjavu nič nechýbalo, ale bol zoslabnutý pre vysoký vek a veľa utrpenia. Hlava sa mu klátila z boka na bok a padala na hruď, akoby zaspával. Často upadal do mdlôb a zdalo sa, že umiera. Ale keď sa modlil, posilňovali ho nebeské zjavenia. V tej chvíli bola jeho hlava vzpriamená, ale akonáhle mu opäť klesla na hruď, videla som veľa osôb, ako sa rýchlo obzerajú napravo aj naľavo, t. j. smerom k svetu.

Foto: Pius XII. s tiarou

Potom som videla všetko, čo sa týkalo protestantizmu, ktorý postupne nadobúdal vrchol a katolícke náboženstvo sa rútilo do úplného úpadku. Mnoho kňazov bolo priťahovaných zvodnými náukami, ktoré hlásali mladí učitelia, a tie všetky prispievali k dielu skazy.

„Videla som veľa cirkevných hodnostárov, ktorí boli exkomunikovaní, ale zdalo sa, že sa o to vôbec nestarajú a neberú to na vedomie. Boli exkomunikovaní, keď spolupracovali s plánmi, vstupovali do združení a zastávali názory, na ktoré bola vyslovená exkomunikácia. Bolo možné vidieť, ako Boh potvrdzuje dekréty, rády a interdikty, ktoré vydáva Hlava Cirkvi a dodržuje ich, aj keď ľudia o ne nemajú záujem, odmietajú ich a robia si z nich posmech.“

„Videla som ešte raz, že Petrova Cirkev bola ohrozovaná plánom, ktorý spracovala tajná sekta, a ničili ju blesky. Ale videla som tiež, ako prišla pomoc práve vtedy, keď utrpenie vrcholilo. Videla som Preblahoslavenú Pannu, ako zostupuje na Cirkev a rozprestiera nad ňu svoj plášť. Videla som pápeža, ktorý bol súčasne veľmi mierny a zároveň pevný… Videla som veľkú obnovu a Cirkev sa vznášala vysoko k nebu.“

„Videla som veľa pastierov zapletených do záležitostí nebezpečných pre Cirkev. Budovali veľkú cirkev, veľkú a extravagantnú. Do tej mali byť pripustení všetci s rovnakými právami: evanjelici, katolíci a najrôznejšie sekty. Tak mala vzniknúť nová cirkev. … Ale Boh mal iné plány. (22. apríla 1823)

Videla som aj rôzne oblasti zeme. Môj Sprievodca (Ježiš) ustanovil Európu a o jednej malej oblasti sa vyjadril prekvapujúcimi slovami: „Hľa, Prusko, nepriateľ.“ Potom mi ukázal iné miesto na severe a povedal: „Táto Moskva, krajina Moskvy prinesie veľa zla.“

„Mala som videnie veľkého súženia. Zdalo sa mi, že klérus vyžadoval povolenie, ktoré nemohlo byť schválené. Videla som veľa starých kňazov, ktorí horko plakali, zvlášť jeden z nich. Plakali aj niektorí mladí. Ale iní medzi nimi boli vlažní a bez námietok robili to, čo sa od nich vyžadovalo. Bolo to, akoby sa ľudia sami rozdelili na dve strany.“ (12. apríla 1820)

Potom som videla zjavenie Božej Matky, ktorá povedala, že súženie bude veľmi veľké. Povedala, že tieto osoby sa musia veľmi vrúcne modliť. …Majú sa modliť predovšetkým za to, aby cirkev temnôt opustila Rím.“ (25. októbra 1820)

Aj keby zostal len jeden jediný katolík, Cirkev zvíťazí, pretože sa nezakladá na ľudských úmysloch a ľudskom rozume. (4. október 1820).

Kalistrafos - mám na to len jednu odpoveď, slová Panny Márie vo Fatime: " Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazi."
Aby si to pochopil, nechávam sa ňou viesť, ja nemám silu zvrátiť situáciu, ale ona áno. Som zasvätená jej Nepoškvrnenému Srdcu a patrím do jej šíku maličkých.
Patří do jakého šiku chceš Lolo, ale hlavně musíš patřit Kristu a Jeho ctít svým životem i slovem. Žít láskou k Bohu i lidem... i celému stvoření. www.pastorace.cz/tematicke-texty/chvalozpev-stvo…

A jen abych připomenul na co jsem se Tě ptal níže - Zajímá mne Lolo, jak si představuješ Církev temnot o které se zmiňuješ a jak si představuješ, že se dá vytlačit v tom tvém psaní jakoby …More
Patří do jakého šiku chceš Lolo, ale hlavně musíš patřit Kristu a Jeho ctít svým životem i slovem. Žít láskou k Bohu i lidem... i celému stvoření. www.pastorace.cz/tematicke-texty/chvalozpev-stvo…

A jen abych připomenul na co jsem se Tě ptal níže - Zajímá mne Lolo, jak si představuješ Církev temnot o které se zmiňuješ a jak si představuješ, že se dá vytlačit v tom tvém psaní jakoby falešná Církev z Říma. Smysluplnost a ucelenost sdělení mi uniká a proto se ptám. Takže až budeš schopna osvětlit svou představu /viz. níže/, budu rád. Děkuji.
-----------------------------
Majú sa modliť predovšetkým za to, aby cirkev temnôt opustila Rím.“
To znamená, že nemajú Cirkev opustiť, ale vytlačiť z Ríma tú falošnú cirkev.
To je samozrejme že na prvom mieste je Boh, ale potrebujem bezpečne kráčať k nemu-nevybočiť. Panna Mária nás nikde inde nezavedie len k svojmu synovi.
Biskup Rožňavskej diecézy zasvätil svoju diecezu Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Priviazal svoju diecézu k dvom stĺpom: Ježišovi a Márii. Dal vo všetkých svojich farnostiach zaviesť nepretržitú adoráciu a modlitby …More
To je samozrejme že na prvom mieste je Boh, ale potrebujem bezpečne kráčať k nemu-nevybočiť. Panna Mária nás nikde inde nezavedie len k svojmu synovi.
Biskup Rožňavskej diecézy zasvätil svoju diecezu Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Priviazal svoju diecézu k dvom stĺpom: Ježišovi a Márii. Dal vo všetkých svojich farnostiach zaviesť nepretržitú adoráciu a modlitby ruženca.
Myslíš, že tam obstojí nejaká temnota? Ak aj, bude vytlačená.
Keď bude zrušená Najsvätejšia obeta, zostane nám len Panna Mária, radím ti chyť sa jej ruky.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Zedad
KristianKeller no ale pravda je, že tento web ti umožňuje psát to, co sám chceš
Majú sa modliť predovšetkým za to, aby cirkev temnôt opustila Rím.“
To znamená, že nemajú Cirkev opustiť, ale vytlačiť z Ríma tú falošnú cirkev.
Christophor likes this.
Lolo upřesni prosím to expresivní sdělení :) Máš nějakou vlastní představu?
Kallistratos, ty máš jako intenetový Rýpal těžký život, že ano?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Segal likes this.
Znal jsem už z různých diskuzních fór registrace jako Prorok, Poradce, Host, Mystik ... ale Poustevník ještě ne :) Těší mne tedy . Pokud máš něco na srdci piš klidně staronově, ale upozorňuji, že jsem se ptal Loly na její představu, nikoli tebe. Ale pokud jsi měl chuť reagovat právě zde, pak prosím....
Ptal jsem se tebe, ne Loly123456. Jak vidím, odpovědět neumíš. Tvůj život nudícího se Rýpala je asi přetěžký.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Segal likes this.
Kalistratos-moje predstavy, ako si zachovať čistú vieru a nezblúdiť, sú na Glorii vo všetkých mojich diskusných príspevkoch.
Barbarin likes this.
@Lola123456 Ne, to jsem si nevšiml. Zajímá mne Lolo, jak si představuješ Církev temnot a jak si představuješ, že se dá vytlačit jakoby falešná Církev z Říma. Smysluplnost a ucelenost sdělení mi uniká a proto se ptám. Podobně jako když někdo prohlásil, že tady v Čechách bude vládnout monarcha. BUM. Ono se lehko řekne cokoli, například, že Země je placka a nebo že voda je suchá, ale mne zajímá …More
@Lola123456 Ne, to jsem si nevšiml. Zajímá mne Lolo, jak si představuješ Církev temnot a jak si představuješ, že se dá vytlačit jakoby falešná Církev z Říma. Smysluplnost a ucelenost sdělení mi uniká a proto se ptám. Podobně jako když někdo prohlásil, že tady v Čechách bude vládnout monarcha. BUM. Ono se lehko řekne cokoli, například, že Země je placka a nebo že voda je suchá, ale mne zajímá pochopit autora výroku.... Takže až budeš schopna osvětlit svou představu /viz. níže/, budu rád. Děkuji.
-----------------------------
Majú sa modliť predovšetkým za to, aby cirkev temnôt opustila Rím.“
To znamená, že nemajú Cirkev opustiť, ale vytlačiť z Ríma tú falošnú cirkev.
Mates5485 likes this.
Barbarin
Zkus nejdříve pochopit sám sebe, Hoki-hooki. Svá oznamování odchodů v nejlepším bez velkých gest a svá ujišťování, že se tu nebudeš vyskytovat žádným způsobem.
Barbarin likes this.
Zedad
Církev je jedna, je svatá, je katolická a ustanovil ji Kristus. Nepřemohou ji ani brány pekel.
Mimo Církev není spásy.
Mates5485 likes this.
Haló lolo....
Pronásledovaný bývá i vrah na útěku a pak když je chycen kříčí : já to nebil ....
Jinak malý dotaz - kdo nabízí prosím satanovu matraci? Já jen slyšel o Záhořovu loži www.cist.cz/Poezie/Kytice/loze.htm
-------------------------------------------------------
Joske
před 3 minutami
Pokud není křesťan pronásledován, je na široké cestě, která vede do věčného trápení.
Joske
před 5 minutam…More
Pronásledovaný bývá i vrah na útěku a pak když je chycen kříčí : já to nebil ....
Jinak malý dotaz - kdo nabízí prosím satanovu matraci? Já jen slyšel o Záhořovu loži www.cist.cz/Poezie/Kytice/loze.htm
-------------------------------------------------------
Joske
před 3 minutami
Pokud není křesťan pronásledován, je na široké cestě, která vede do věčného trápení.
Joske
před 5 minutami
Dve cirkvi podľa videní Anny Kataríny Emmrichovej
Pravé Ježíšovo náboženství vede k vyjití ze systému, k probuzení, k osvobození. K přetržení pout Satanovy matrice. Ježíšovo království není z tohoto světa. Jako takové nemůže být knížetem tohoto světa strpěno. Proto je každý skutečný následovník Krista pronásledován.
Joske
Pokud není křesťan pronásledován, je na široké cestě, která vede do věčného trápení.
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
apredsasatoci likes this.
Joske
Pravé Ježíšovo náboženství vede k vyjití ze systému, k probuzení, k osvobození. K přetržení pout Satanovy matrice. Ježíšovo království není z tohoto světa. Jako takové nemůže být knížetem tohoto světa strpěno. Proto je každý skutečný následovník Krista pronásledován.
Segal and one more user like this.
Segal likes this.
Mates5485 likes this.
Toto doporučení o knize Job je potřebné nejen k pochopení stínů života, překonávání překážek a vytrvalé věrnosti Bohu, ale i smyslu práce v životě člověka. Prostě JOB.
Ano, je jeden Pán ....
-----------------------
Joske
před 23 minutami
Chce-li kdo pochopit postavení církve ve světě, nechť čte knihu Job.
Joske
před 27 minutami
Církev Kristova je jen jedna. Vše ostatní je pouze syst…More
Toto doporučení o knize Job je potřebné nejen k pochopení stínů života, překonávání překážek a vytrvalé věrnosti Bohu, ale i smyslu práce v životě člověka. Prostě JOB.
Ano, je jeden Pán ....
-----------------------
Joske
před 23 minutami
Chce-li kdo pochopit postavení církve ve světě, nechť čte knihu Job.
Joske
před 27 minutami
Církev Kristova je jen jedna. Vše ostatní je pouze systémová struktura k manipulaci (ovládání) lidí. Satan je kníže tohoto světa, Satan rozhoduje o tom, komu dá to které království. Viz pokušení Ježíše na poušti.
Joske
Chce-li kdo pochopit postavení církve ve světě, nechť čte knihu Job.
Joske
Církev Kristova je jen jedna. Vše ostatní je pouze systémová struktura k manipulaci (ovládání) lidí. Satan je kníže tohoto světa, Satan rozhoduje o tom, komu dá to které království. Viz pokušení Ježíše na poušti.
Mates5485 likes this.
Mates5485
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch

Čistý humus až mi vracať treba napr. jedno z milión siekt a falošných cirkvi.
Mates5485 likes this.