Clicks955
alicja2020@
4
Kazanie - o biskupie Czaja i jego herezjach
Posoborowe absurdy
To istna karykatura. Rycerze w płaszczu I MASCE.
fartuszniak leszek
Zanim wypowie się krytykę, to powinno się poznać argumenty drugiej strony.
Fragment z ogłoszeń z dnia 22-10-2020r Księdza Natanka:
Odwiedziła dziś nas Policja, bo jest tyle donosów, tyle anonimów, ale wszystko jest spokojnie...
Nie bijemy się o maseczki, to nie jest cel naszej drogi, ja się z tym nie zgadzam, ale dla dobra sprawy tak wprowadzamy...
Radyjka te katolickie, wszystko już przejęli, …
More
Zanim wypowie się krytykę, to powinno się poznać argumenty drugiej strony.
Fragment z ogłoszeń z dnia 22-10-2020r Księdza Natanka:
Odwiedziła dziś nas Policja, bo jest tyle donosów, tyle anonimów, ale wszystko jest spokojnie...
Nie bijemy się o maseczki, to nie jest cel naszej drogi, ja się z tym nie zgadzam, ale dla dobra sprawy tak wprowadzamy...
Radyjka te katolickie, wszystko już przejęli, wszystko już kontrolują.
Dopóki nie mamy zarządu, dopóki jest teokracja u nas, jeden tylko mówi, jest tylko jeden kierunek...
My musimy na obecnym etapie rozmawiać z władzą i gdzie się da pewne wytyczne, które nie są dla nas kwestią sumienia, czyli ubrać maseczkę na Mszę Świętą, nic się nam nie stanie...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść…

Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego głównego przeciwnika – Kościół katolicki. Z tego też powodu zabraliśmy się z całą mocą by skutecznie zaatakować…More
„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść…

Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego głównego przeciwnika – Kościół katolicki. Z tego też powodu zabraliśmy się z całą mocą by skutecznie zaatakować fundamenty Kościoła.

Rozpowszechniliśmy ducha Rewolucji i fałszywy liberalizm wśród wszystkich Narodów goim, by przekonać ich do oddalenia się od od ich wiary, by zaczęli wstydzić się wyznawać i praktykować religię, by przestali być posłusznymi przykazaniom ich Kościoła.

To my doprowadziliśmy wielką ich liczbę do stania się ateistami, jeszcze więcej przekonaliśmy do szczycenia się pochodzeniem od małpy (Darwinizm). To my wbiliśmy im do głowy nowe teorie, niemożliwe do zrealizowania, jak komunizm, socjalizm, anarchizm. A wszystkie służą naszym celom.

To my postępowaliśmy zgodnie ze wskazówkami naszych przywódców, którzy mówili mądrze:

sprawcie by niektórzy z naszych synów zostali kardynałami i biskupami by zniszczyć Kościół.


To my jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji, także tych, które obracają się przeciwko nam.

To my możemy chwalić się, że jesteśmy twórcami Reformacji.

Kalwin był jednym z naszych synów, z pochodzenia był Żydem, wykształconym przez autorytety żydowskie i wspierany przez przez nasze finanse by odegrać swoją rolę w Reformacji.

Luter był pod wpływem naszych przyjaciół Żydów a jego spisek przeciwko Kościołowi ukoronowany został sukcesem, także dzięki naszym finansom.


Jesteśmy wdzięczni Protestantom za wspaniałomyślne poparcie, które udzielają nam w walce przeciwko potędze cywilizacji chrześcijańskiej i w naszych przygotowaniach do nadejścia naszej supremacji na światem całym i nad królestwami goim.

Udało nam się zniszczyć większość europejskich tronów. Reszta podzieli ich los niebawem.

Rosja już zaakceptowała nasze panowanie. Francja ze swoim masońskim rządem znajduje się w naszej mocy. Anglia, zależna od naszych finansów, znajduje się pod naszymi obcasami.
Naszą nadzieję na zniszczenie Kościoła katolickiego pokładamy w Protestantyzmie. Hiszpania i Meksyk to dwa narzędzia w naszym ręku. Wiele innych krajów, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi już jest podporządkowanych naszym planom.

Większa część światowej prasy jest pod naszą kontrola. Robimy wszystko, by ta podjudzała do nienawiści przeciwko Kościołowi katolickiemu.”

10 stycznia 1937 roku, żydowski dziennik z Nowego Jorku, “Freiheit” pisał:


„Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest przywódcą Kościoła katolickiego. Judaizm jest w opozycji do Chrześcijaństwa w ogóle a do Kościoła katolickiego w szczególności.”
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Wielu ludzi nie może znieść królowania Chrystusa;

sprzeciwiają się Mu na tysiąc sposobów: w ogólnej wizji świata i współżycia między ludźmi; w obyczajach, w nauce, w sztuce.

Nawet w samym życiu Kościoła ! Ja nie mówię - pisze św. Augustyn -o tych, którzy bluźnią Chrystusowi. W samej rzeczy niewielu jest takich, którzy bluźnią językiem, natomiast wielu bluźni swoim postępowaniem.