V.R.S.
3845

Judeo-chrześcijanie z Frondy: nie możemy wrócić do rytu trydenckiego

"Nie możemy wrócić do rytu trydenckiego" - oznajmiła fronda.pl, wkładając to swoje twierdzenie w usta autora Traditionis Custodes; za:
Franciszek: Nie możemy wrócić do rytu trydenckiego

Oczywiście nigdy nie było żadnego "rytu trydenckiego" tylko starożytny ryt rzymski ujednolicony po Soborze Trydenckim i zabezpieczony po wsze czasy przez papieża Piusa V w bulli Quo primum. Ten właśnie istniejący ryt rzymski Sobór opisywał w swoich dekretach i Kanonach (m.in. o Kanonie Mszy Św.), ale kto by tam ze środowiska judeochrześcijan *) chciał dotrzeć do prawdy obiektywnej o Kościele.

por.
*) Współczesna publicystyka religijna – case study
Anieobecny
Ależ paradoksalna wewnętrzna sprzeczność...!
Judeo-chrześcijanie...
Judeo nienawidzi Chrystusa, czyt. Chrześcijan...
No i takie tego efekty...
V.R.S.
To nie jest paradoks tylko zwykła wewnętrzna sprzeczność. Paradoks to coś co zdumiewa, ale nie musi być wewnętrznie sprzeczne.
Anieobecny
Aaaa...
Ok
Sie naprawi szefie...