15.5.2022 Posolstvo sv.arch.Michala: "Skladujte potraviny"

"Skladujte potraviny. Buďte poslušní a udržiavajte zásoby.
Jedlo bude na celom svete vzácne a ľudstvo upadne do zúfalstva.
Maj nadhľad.
Lieky budú chýbať: buďte pripravení a na to ste dostali z Otcovho domu
pokyny* ktoré sú pre vás nevyhnutné na boj s chorobami ovocím prírody.
Si vo veľkom súžení. Zachovaj si pevnú vieru, aby si nepodľahla, keď na verný ľud príde najkrutejšie prenasledovanie."


Celé posolstvo: 15.5.2022 Posolstvo sv.arch.Michala :: kralovna-matka-poslednych-cias

7) Ste ako mravce, lebo prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené.
Beda tomu, kto v tie dni nebude mať pri sebe sviecu, nádobu s vodou a veci potrebné na tri mesiace.
Proroctvo sv.Pia z Pietralčiny o posledných časoch :: News-spravy

Zjv 6,15 "Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách."
dominikguzman
U.S.C.A.E.
mám divný pocit za toto poďakovať ale Ďakujem prirodzenosť sa búri ale kvôli pravde veľmi ďakujem
Martina Bohumila Lutherová
kuš
Peter(skala)
kušuj 😉
agnesino
Aj tu oznamujú hlad...