Clicks111

Pražské Jezulátko

Stylita
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle