Clicks19
lt.news

Bendroji audiencija: Atgailaujantis Pranciškus pripažįsta savo klaidas

„Net ir šiandien daugelis ieško religinio saugumo [ar tai negerai?] sutelkdami dėmesį į [skurdo ideologijos] ritualus ir [Traditionis Custodes] priesakus, o ne visa savo esybe apimdami Dievo meilę“ [per Romos apeigų grožį], Pranciškus sakė per savo spalio 27 d.

Jis tai vadina „naujųjų [klimato ir kairiųjų] fundamentalistų pagunda, tų, kuriems atrodo, kad kelias į priekį yra baisus ir jie eina ne pirmyn, o atgal [link ekoromantizmo], nes jaučiasi saugesni [1968 m. ]“.

Pranciškus šiuos žmones pavadino „maža grupe“, o tai tiesa, nes jie išmiršta: „Jie gyvena „kaip buvo tada“ [septintajame dešimtmetyje], jie atsiriboja nuo [Šventosios] Dvasios“, – pabrėžė jis.

Akivaizdžiai atgailaujantis Pranciškus pripažino, kad „kartais tiems, kurie kreipiasi į [politiškai korektišką] Bažnyčią, susidaro įspūdis, kad jie susiduria su tankia taisyklių ir nuostatų mase: bet ne, tai ne Bažnyčia!

Pranciškus sakė, kad tikėjimas „negali būti suvokiamas remiantis tiek daug įsakymų arba [kazuistine] moraline vizija, išvystyta daugybe sluoksnių [pvz. Amoris Laetitia], kuri gali priversti mus pamiršti pirminį meilės vaisingumą, maitinamą malda [kaip išreikšta Romos apeigose].

#newsVugdvgohph