Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks23
tr.news

Francis'in Querida Amazonia'sındaki Bozuk Doktrinler

Querida Amazonia (QA), gözden kaçan bazı çılgın ifadeler içeriyor.

5'inci maddede Francis, “kutsal bir gizem*” olarak gördüğü Amazon bölgesi için tüm dünyanın “şefkatini” uyandırmak istediğini söylüyor. (* Bilindiği gibi bu terim Kutsalları ifade eder.)

Francis'e göre, Amazon bölgesini sadece “sevmemeliyiz”, aynı zamanda “kendimizi, samimi bir şekilde onun bir parçası olarak hissetmeliyiz.” Bunun sonucunda, bölge “bize bir anne gibi” davranacak (55).

Francis, dış dünyadan yalıtılmış yaşayan insanları “'uygar olmayan' vahşiler" olarak görmememiz konusunda ısrar ediyor. Bunun yerine, örtmece bir şekilde, onları "ilk çağlarda", "oldukça gelişmiş" olan farklı kültürlerin mirasçıları olarak sunuyor (29).

QA, yağmur ormanının "bir varlık" olduğunu, doğayı kötüye kullanmanın "atalarımızı kötüye kullanmak" anlamına geldiğini ve "bizim su, hava, toprak ve çevrenin yaşamı" olduğumuzu açıklıyor. "Toprak Ana'nın kötü muamelesine" son verilmesini talep ediyor ve "toprağın da kanı olduğunu ve şu an kan kaybettiğini" söylüyor (42).

Francis, "ormanla birleşim içine girersek" seslerimizin "kendisiyle kolayca karışacağını ve bir duaya dönüşeceğini" açıklıyor (56).

#newsCenlqoodow