pt.news and 8 more users link to this post
De Profundis shares this
195
Paris: More than 200 young Catholics pray the rosary to get their Old Latin Mass back. FIGHT!
ľubica shares this
33
V stredu sa viac ako 200 mladých katolíkov modlilo ruženec v Kostole svätého F. Xaverského. Chcú, aby stará omša nebola zakázaná.
BRAVO tejto krásnej katolíckej mládeži, ktorá sa mobilizuje, aby udržala omšu v našom krásnom hlavnom meste! So statočným srdcom nie je nič nemožné! Modlím sa za vás, nestrácajte odvahu, pretože váš boj je krásny a spravodlivý! / koment od Lisi Sterndorfer/
Advocata shares this
429
Am Mittwoch beteten über 200 junge Katholiken in der Kirche Saint Fracois-Xavier den Rosenkranz. Sie wollen, dass die Alte Messe nicht verboten werde.
Lisi Sterndorfer
BRAVO à cette belle jeunesse catholique qui se mobilise pour garder la Messe de toujours dans notre belle capitale ! À coeur vaillant, RIEN d'impossible ! Vous êtes dans mes prières, ne perdez pas courage car votre combat est beau et juste !