ľubica
4277
Megistender 1
Žiadnych desatoro! Len jeden bod: padnite pred národom na kolená, kajajte sa a žiadajte pre seba spravodlivý trest!
ľubica
musíme im to vyprosiť
Modlitba za nepriateľov
ľubica
Ak súhlasíte s vyššie popísanými desiatimi bodmi, svoju podporu môžete vyjadriť aj pripojením sa k petícii, ktorú nájdete TU.