Stylita
10497

blah. Mauricius Tornay

blah. Mauricius Tornay
Mauritius Tornay

11. srpna, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: 1949

Narodil se 31. 8. 1910 v La Rosiere u Orsieres v kantonu Wallis ve Švýcarsku. Od útlého dětství prožíval stále hlubší víru a již ve 12 letech se vstupem do kláštera zařadil mezi řádové kanovníky - augustiány založené Bernardem z Aosty (s pam. 15. 6.). V době svých filosofických studií, ve 25 letech, složil věčné sliby. Jeho touhou bylo působit jako misionář v Číně. Studium teologie mu bylo umožněno ve Wej-si v čínské provincii Jünnan na řádové misijní stanici. Současně se učil čínštinu a tibetštinu. Po ročním pobytu v Tibetu, přijal r. 1938 kněžské svěcení v Hanoji a pak dostal na starost výchovu nových misionářů ve Wej-si. Asi za dva roky byl ustanoven za faráře jediné tibetské farnosti - Yerkalo, která patřila k čínskému vikariátu Tatsien. Hned po nástupu mu pod pohrůžkou likvidace bylo nařízeno odejít ze země. On však setrvával i když mu dalajlámovi vyslanci vydrancovali dům a zopakovali hrozbu smrti. Teprve na naléhání biskupa odtud v roce 1941 odešel působit do čínské pohraniční vesnice Pame, odkud mohl udržovat písemný kontakt s tibetskými katolíky. Ve svém úsilí o umožnění návratu se vydal do Lhasy za dalajlámou prosit o edikt tolerance. Avšak za hranicemi, ve vesnici To Thonk, skončil v 39 letech mučednickou smrtí. Při brutálním napadení nájemnými vrahy zahynul i Doci, který ho doprovázel. Oba byli přepraveni a pohřbeni na misijní stanici v Atuntze.
Mauricius Tornay byl v Římě 16. 5. 1993 blahořečený papežem Janem Pavlem II.

zdroj: blah. Mauricius Tornay
U.S.C.A.E.
Těchto dvanáct Ježíš vyslal v tomto je obsiahnuté podstatné posolstvo ako aj v ostatom ale KTO bol medzi dvanástimi? JUDÁŠ IŠKARIOTSKÝ
apredsasatoci
Čistému je všetko čisté!
Človek plný špiny, vidí v každom špinu.🥱
U.S.C.A.E.
Mt 23. začalo (7, 21 - 23)
Pán povedal: Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa …More
Mt 23. začalo (7, 21 - 23)

Pán povedal: Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,’ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ,Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?’ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
U.S.C.A.E.
ja nebudem spochybňovať Boha sám povedal že to nie je hlavné kritérium ale to treba poznať sväté Písmo 😊
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To platí hlavne na tých čo sú sektári a mimo pravej jedinej svätej apoštolskej RKC. 😊
Dnešní aj takzvaní kazatelia letnično charizmatický "znovuzrodení" kresťania.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Určite aj taký čo sú v Cirkvi a odpadli tak ako judaš iškariotský.
Martina Bohumila Lutherová
Ten chlap se ti líbí co 😂
apredsasatoci
Blba jsi jak tágo!
Martina Bohumila Lutherová
Moment: tento pán jednal proti Evangeliu.
Kristus Pán učí něco jiné o těch,kteří HO
nechtějí přijmout
.ŽÁDNÝ mučedník vlezlý říman.

7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
9 Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku;
10 neberte si na cestu mošnu …
More
Moment: tento pán jednal proti Evangeliu.
Kristus Pán učí něco jiné o těch,kteří HO
nechtějí přijmout
.ŽÁDNÝ mučedník vlezlý říman.


7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
9 Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku;
10 neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť `hoden je dělník své mzdy´.
11 Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
12 Když vstoupíte do domu, řekněte: `Pokoj vám.´
13 A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.

14 A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
15 Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu.
Martina Bohumila Lutherová
Ještě zbývá podotknouti, že i ti co ho poslali bez Moci
/sami ji neměli/ uzdravovat, křísit mrtvé,malomocné
očišťovat,démony vymýtat.....jsou patlalové tak jako
JPII.....neznají Boží Slovo a tak tedy vidno, že jim šlo jen
o moc a územím...