csk.news
1.9K

Maltézsky rád: Hnevlivé listy proti kardinálovi Tomasimu

Predsedovia väčšiny národných asociácií Maltézskeho rádu sa sťažovali na plánované reformy kardinála Tomasiho v liste Františkovi z 12. augusta.

Tomasi navrhol presunúť zodpovednosť za rád z laických členov na 36 profesov rytierov, ktorí zložili sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

List zastupuje protikatolícke nemecké krídlo a jeho spojencov z Belgicka, Anglicka, Francúzska, Hongkongu, Maďarska, Libanonu, Holandska, Filipín, Portugalska, Škandinávie, Singapuru a Španielska.

Hrajú sa na slzy a hrozia, že by sa mohli spôsobiť "značné škody" charitatívnym aktivitám pre chudobných, chorých a [masových] prisťahovalcov.

Snažia sa pritom vrhnúť zlé svetlo na Tomasiho a nekardinála Gianfranca Ghirlandu, ktorý bol jedným z autorov návrhu odmietnutého súčasným vedením rádu.

Druhý list proti reforme napísali členovia Správnej rady založenej v roku 1999, ktorí reformu označujú za "návrat vedenia profesov".

Podľa portálu LaNuovaBq.it za druhým listom stojí aj protikatolícke nemecké krídlo. Bojujú proti Tomasiho ochote obnoviť rehoľný charakter rádu.

Obrázok: © Giorgio Minguzzi, CC BY-SA, #newsHvwmookzse