Clicks502
Victory
1

Rozjímání nad J 15,7

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“

To je mimořádně velké zaslíbení! Ježíš říká: Proste, oč chcete, a stane se vám. Samozřejmě, tato prosba má své omezení tím, že nebudeme prosit za věci zlé či škodlivé. Dále jsou zde dány dvě podmínky: máme zůstávat v Kristu a Jeho slovo má zůstávat v nás. Pokud toto splníme a skutečně vírou budeme sjednoceni s Kristem a odevzdáni dle Božího slova do vůle Boží, pak budeme jistě prosit o to, co je vůle Boží. Vůle Boží je naše spása, tedy naše nejvyšší dobro. To, že Bůh vyslyší naši modlitbu z tohoto pohledu, je dáno zaslíbením. Je třeba vědět, že k našemu věčnému dobru mnohdy, když za něco prosíme, slouží i například těžká zkouška, tedy určité zlo. Ale pokud v tomto utrpení zůstaneme věrni Kristu, nakonec tato zkouška přinese ještě více požehnání a dobra, než za co jsme konkrétně prosili. Proto důležité je, abychom když prosíme Boha o určitou věc, byli v postoji souladu s naším nejvyšším dobrem i s dobrem pro ty, kteří nám leží na srdci.

Zaslíbení o vyslyšení proseb dal Ježíš několik. Hlavní podmínkou je, abychom se zřekli vlastní vůle, přijali vůli Boží pro tu situaci a prosili o její naplnění. Pokud prosíme za obrácení například některého člena naší rodiny, víme, že vyslyšení takových proseb může trvat dlouhé roky. Ale kdyby trvalo sebedéle, pokud budeme stát ve víře, Bůh rozhodně, když ne nikdy, tak v hodině smrti dotyčného naše modlitby vyslyší. A to, že jsme se dlouho modlili a nic nepřicházelo, byla zkouška naší víry a mohli jsme skrze ni získat hodně milostí nejen pro druhé, ale i pro sebe. Příkladem je nám např. svatá Monika, která se mnoho let modlila za obrácení svého syna Augustina.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8