Clicks8K
Edward7
12

Następuje spektakularny wzrost śmiertelności w krajach najbardziej zaszczepionych

Czy "szczepionki" Covid-19 powoduje nową formę „zespołu nabytego niedoboru odporności”...

Od lata 2021 r. do jesieni 2021 r. nastąpił dramatyczny wzrost śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Co się zmieniło? Zastrzyki, które nazywają "szczepionkami", które pojawiły się na całym świecie. Wszystkie kraje o wysokim wskaźniku szczepień, w tym Szkocja , Izrael, Dania i Stany Zjednoczone, doświadczają ogromnego wzrostu zgonów z przyczyn innych niż „covid” . Oczywistym winowajcą są oczywiście zastrzyki covid.

"Unz" przeprowadził dogłębną analizę dostępnych danych, wyraźnie pokazując, że śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny „rośnie”, że tak powiem. Bije się rekordy
pod względem liczby zgonów, zwłaszcza w rejonach świata, w których zastrzyki otrzymało wiele osób. Na przykład w Szkocji rząd niedawno odnotował w 20 tygodniu, w którym nadmierna liczba zgonów w całym kraju przekroczyła pięcioletnią średnią. Dzieje się tak w kraju, w którym do tej pory wskaźnik przestrzegania „szczepionek” wyniósł 87%.

„Nawet z wyłączeniem zgonów z powodu Covid, w ostatnim tygodniu, które były prawie o 20% wyższe od normy, a trend rośnie” – powiedział Alex Berenson w swoim Substack.
Niemcy są w podobnym tarapatach, z prawie 78 000 więcej zgonów, liczbą 10% wyższą niż oczekiwano. „Dane dotyczące śmiertelności (w Niemczech) we wrześniu 2021 r. są o 10% wyższe od średniej z poprzednich lat” – dodał Berenson. Młodsi częściej niż starsi ludzie umierają z powodu szczepionek.

W Danii, Finlandii i Norwegii „tajemnicze” zgony z covid są obecnie wyższe niż kiedykolwiek, nawet w najgorszym okresie "pandemii". W rzeczywistości liczba zgonów w tych trzech krajach zaczęła wzrastać natychmiast po wprowadzeniu „szczepionki”. Przez pięć kolejnych miesięcy Dania pobiła 10-letni rekord zgonów z „wszystkich przyczyn”. W tym czasie nie było praktycznie żadnych zgonów „covid”. Irlandia, Wielka Brytania i Izrael przedstawiają podobne alarmujące dane. I okazuje się, że wszystkie trzy kraje mają wyjątkowo wysokie wskaźniki „szczepień”.

Co ciekawe , najbardziej poszkodowana grupa demograficzna to ludzie młodzi, którzy umierają z powodu zastrzyków znacznie częściej niż osoby starsze. Można by pomyśleć, że jest odwrotnie. „Chociaż liczba zgonów z powodu COVID jest w dużej mierze ograniczona wśród osób starszych… to młodzi najbardziej cierpią z powodu obrażeń spowodowanych przez szczepionkę” – donosi LifeSiteNews , jak donosi Unz . „Według VigiAccess, bazy danych zdarzeń niepożądanych Światowej Organizacji Zdrowia, 41% z ponad 2,4 miliona zgłoszonych do tej pory urazów związanych ze szczepionką wystąpiło u osób w wieku poniżej 44 lat, a tylko 6% u osób w wieku powyżej 75 lat.

Innymi słowy, za pomocą tych zastrzyków dochodzi do ludobójstwa młodych. W wyniku tych zastrzyków wzrasta nie tylko liczba zgonów, ale także poważnych obrażeń. Pomyśl o zawałach serca, udarach, zakrzepach krwi, chorobach krążenia i problemach neurologicznych – „tych samych dolegliwościach wywołanych szczepionką, przed którymi ostrzegali nas lekarze i naukowcy, którzy przez cały czas mówili nam prawdę” – powiedział Mike. Whitney z Unz .

„Mówiąc najprościej, szczepionki zwiększają liczbę zgonów, a nie je redukują” – dodaje Whitney. „Sprawiają, że rzeczy są gorsze, a nie lepsze”. „Utrwalają kryzys. I dlatego czerwona linia na wykresie jest skierowana w górę. Wskazuje to, że liczba zgonów będzie rosła tak długo, jak długo będziemy robić to, co robimy teraz, zaszczepiając miliony ludzi cytotoksycznym patogen wywołujący zakrzepy krwi, stan zapalny i autoimmunizację.
Pełny raport Whitney jest dostępny na stronie Unz NaturalNews.com

Zgony osiągające nowe rekordy w Singapurze ( 85% populacji w pełni zaszczepionych – NIE tylko osoby dorosłe, cała populacja):
Źródło: Bloomberg

.

Nowa blokada w Holandii ( 70% w pełni zaszczepionych )

.

A na Islandii - blokady ( 76% w pełni zaszczepionych ):

.

Jak Vermont – najbardziej zaszczepiony stan amerykański ( 71% w pełni zaszczepionych ) bije rekordy w przypadkach:
Alex Berenson - algora.com

Dane z badań klinicznych firmy Pfizer wyraźnie wskazują, że szczepienie covid-19 powoduje chorobę AIDS
Odkryłem pewne niezwykle niepokojące wyniki w danych z badań klinicznych fazy I-II-III firmy Pfizer. Śmiertelność z powodu sepsy w grupie 21926 podwójnie zaszczepionych w badaniu klinicznym fazy III firmy Pfizer była dwadzieścia jeden razy wyższa niż normalnie, a śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych była dwa razy wyższa niż normalnie. To silnie wskazuje, że wstrzyknięcie Pfizer Covid-19 w rzeczywistości powoduje nową formę „zespołu nabytego niedoboru odporności”, co zostało sugerowane przez górę danych dostępnych z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia , ponieważ sepsa jest spowodowana awarią układu odpornościowego.


Oto tabela zgonów w próbach Pfizera od dawki 1 (lipiec 2020) po 6 miesiącach (styczeń 2021):

Sepsa/posocznica wynika z niewydolności układu odpornościowego w zwalczaniu infekcji bakteryjnej (wirusowej lub bakteryjnej). Rozedmowe zapalenie pęcherzyka żółciowego jest stosunkowo rzadką odmianą ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego z zakażeniem drobnoustrojami wytwarzającymi gazy. Diagnoza obejmuje wykazanie gazu w świetle lub ścianie pęcherzyka żółciowego za pomocą USG lub tomografii komputerowej. W przeciwieństwie do ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego, rozedmowe zapalenie pęcherzyka żółciowego występuje częściej u pacjentów w podeszłym wieku i chorych na cukrzycę i często wiąże się z perforacją i zgonem. – Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Jest to wynik niezdolności układu odpornościowego do pokonania infekcji bakteryjnej (wirusowej lub bakteryjnej). Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego. Najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego są kamienie żółciowe. Inne przyczyny to dur brzuszny i nowotwór złośliwy niedrożny dróg żółciowych. Zapalenie może być wtórne do posocznicy układowej. Słownik-medyczny.thefreedictionary.com Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego to posocznica żółciowa, posocznica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych:


Oto zgony w USA w 2020 r. według przyczyny i wartości procentowe dla każdej przyczyny:

Jamanetwork.com ; https://wonder.cdc.gov
Pierwszą rzeczą, jaka wyskakuje z tych liczb, jest to, że wśród uczestników doświadczeń Pfizera śmiertelność wynosiła 17/19 na 21 921/6 na 6 miesięcy. Podczas gdy ogólna populacja Stanów Zjednoczonych ma śmiertelność 111,2 na 21 923 na 6 miesięcy. Tak więc uczestnicy próby Pfizera byli ponad 6 razy mniej narażeni na śmierć niż ogół społeczeństwa. Profil wiekowy oryginalnej selekcji uczestników jest reklamowany jako:
12-15 lat: 2260,
16-17 lat: 754,
18-55 lat: 25 427
56+ lat: 17 879
Pfizer.com

Tak więc firma Pfizer musiała dokonać kilku niezwykle poważnych wyłączeń zachorowalności, aby uzyskać tak absurdalnie niską śmiertelność. Ich protokół badania ujawnia, kogo wykluczyli – Clinicaltrials.gov Następną rzeczą jest niewiarygodne dopasowanie między wskaźnikami zgonów niezaszczepionych Covid i sercowo-naczyniowych (10,5% i 26,3%) oraz w populacji ogólnej w 2020 r. (10,3% i 25,3%). Więc nawet jeśli liczba zgonów jest niewielka. Wydają się to być bardzo dobrą opinią , lecz teraz zwracamy się do wskaźników z powodu podwójnie zaszczepionych chorób sercowo-naczyniowych i sepsy i widzimy (śmiertelność 52,9% i 23,5%) w porównaniu z populacją ogólną (i nieszczepionymi), która cierpi tylko (26,3% i 1,1% lub 25,3% i 0%).

I tu jest ujawniona toksyczność szczepionki Pfizer. Osłabia układ odpornościowy do tego stopnia, że ludzie zapadają na infekcje bakteryjne i umierają w tempie 21 razy wyższym niż normalnie w ciągu pierwszych 6 miesięcy po szczepieniu. Prezydent Brazylii Bolsonaro czyta raport łączący szczepionki przeciw COVID z AIDS .

Można argumentować, że liczba zgonów tutaj nie jest wystarczająco duża, aby wyciągnąć jakiekolwiek uzasadnione wnioski statystyczne. Ale wbrew temu liczby nieszczepionych są bardzo wyraźnie reprezentatywne, a liczba uczestników w obu grupach jest wystarczająco duża, aby wyciągnąć ważne wnioski statystyczne. Kiedy połączysz te liczby z cotygodniowym 5% degradacją odpowiedzi immunologicznej skatalogowaną przez UKHSA w tygodniach 35-41 – TheExpose.uk , zaczniesz widzieć obraz, który sugeruje, że u zaszczepionych rozwija się zespół nabytego niedoboru odporności.

Jakkolwiek na to spojrzysz, liczby wskazują na dwa główne problemy, które w dzisiejszych czasach mają na poparcie wiele innych dowodów statystycznych, medialnych, klinicznych i anegdotycznych. Odkrycia te bezwzględnie wymagają dalszych badań dotyczących degradacji układu odpornościowego i zapalenia sercowo-naczyniowego. Jednak firma Pfizer "odślepiła" grupę placebo i pozwoliła im zaszczepić się pod koniec 6-miesięcznego okresu próbnego. Trudno więc zobaczyć, w jaki sposób możemy uzyskać więcej danych od firmy Pfizer. Szczerze mówiąc, mamy szczęście, że mamy dane, które do tej pory dostarczyli. Zmierzmy się z faktami. Nie trwają żadne długoterminowe badania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa tych szczepionek. W rzeczywistości wręcz przeciwnie. Można bowiem argumentować, że celem lobbowanych przez firmę Pfizer nakazów szczepień jest wyeliminowanie jakiejkolwiek nieszczepionej grupy kontrolnej, aby zapobiec właściwej ocenie skutków ubocznych szczepionki w perspektywie średnioterminowej.

W tym celu, oto zredagowany egzemplarz listu wysłanego niedawno do brytyjskiej Naukowej Grupy Doradczej ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (SAGE):Drodzy Członkowie SAGE Piszę, aby poinformować Cię o przeoczeniu w Twojej opinii naukowej dotyczącej Covid-19.

1. Jak wszyscy wiecie, jedyną akceptowalną naukową metodą określania bezpieczeństwa lub skuteczności interwencji medycznej jest porównanie jej wpływu na losowo wybraną grupę eksperymentalną z grupą kontrolną, najlepiej o podobnej wielkości ze względów statystycznych. W badaniach klinicznych III fazy dla firmy Pfizer wzięło udział 21 921 uczestników w grupie zaszczepionej i 21 926 w grupie placebo, grupie kontrolnej. Grupa kontrolna, grupa placebo jest miarą, za pomocą której mierzymy skuteczność interwencji. Dopiero porównując z grupą kontrolną, badacz może określić, czy interwencja ma statystycznie istotny wpływ na grupę eksperymentalną, a możliwość wyciągnięcia fałszywego wniosku jest matematycznie i precyzyjnie określona. To porównanie AB między grupami interwencyjnymi i kontrolnymi nazywa się metodą naukową. Więc bez grupy kontrolnej metoda naukowa została porzucona, nie śledzimy już żadnej nauki i nie można wyciągnąć żadnych statystycznie ważnych wniosków z interwencji. Zamiast tego nauka i jej metoda zostały wyrzucone przez okno i wracamy do ciemnych wieków...

2. Średnioterminowe (1-3 lata) bezpieczeństwo lub skuteczność szczepionek z adenowirusem-DNA i szczepionek z nanocząstkami lipidowymi-mRNA nie jest jeszcze znane, ponieważ nie były one jeszcze badane w populacji ogólnej przez ponad 10 miesięcy. W tym kraju grupa interwencyjna dla tych szczepionek w wieku powyżej 18 lat stanowi obecnie ponad 90% populacji Dlaczego Naukowa Grupa Doradcza ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie poradziła rządowi Wielkiej Brytanii, aby zastosował metodę naukową i utworzył proporcjonalną grupę kontrolną, która nie przyjmuje szczepionek? Jak mamy ocenić skuteczność tych interwencji szczepionkowych przy braku takiej grupy? Jak grupa naukowców może tak spektakularnie nie podążać nie tylko za „nauką”, ale w ogóle za jakąkolwiek nauką w tej bez wątpienia najważniejszej interwencji medycznej w Wielkiej Brytanii w historii nauki i praktyki medycznej? Chciałbym zatem w imieniu nauki nalegać, abyście założyli z powrotem swoje fartuchy laboratoryjne i doradzić rządowi tego kraju bez dalszej zwłoki, aby zachował wszystkich obecnie nieszczepionych ludzi jako członków znacznie niewymiarowej, niedostatecznie reprezentowanej, uszczuplonej i niestety niewspółmiernej grupy kontrolnej aby cały ten eksperyment ze szczepieniami mógł rzeczywiście dojść do statystycznie ważnego i znaczącego wniosku oraz aby zademonstrować rządowi, brytyjskiej opinii publicznej i ogólnie światu – czym właściwie jest nauka. Ponadto, jeśli zamierzasz wykorzystywać dzieci jako szczury laboratoryjne z korzyścią dla dorosłych i wbrew zaleceniom JCVI, proszę upewnić się, że tylko 50% z nich jest zaszczepionych, a pozostałe 50% nie podlega interwencji, grupy kontrolnej, abyśmy mogli się czegoś nauczyć z ohydnych eksperymentów medycznych prowadzonych na nich przez rząd.
Pozdrawiam Naukowo, Zaniepokojony czytelnik


Jako ostateczny dowód na to, że szczepionki przeciw Covid niszczą układ odpornościowy, CDC przyznało, że w odpowiedzi na prośbę o wolność informacji, nie ma danych, aby osoba z naturalną odpornością została ponownie zainfekowana i przeniosła wirusa na kogokolwiek .


Podczas gdy UKHSA ma 450 992 danych o osobach z podwójną "odpornością szczepionkową", które zaraziły się Covid w ciągu ostatnich 4 tygodni. Czy może być jaśniejsze wykazanie, że szczepionki uniemożliwiają ludziom osiągnięcie pełnej naturalnej odporności, uszkadzając i degradując ich układ odpornościowy. humansarefree.com/…/pfizer-clinical-trial-data-covid-19-jab-aids.html
jac505
I dlatego w Polsce będzie coś podobnego co się wydarzyło w Izraelu (fałszywa flaga, atak rakietowy) aby odwrócić uwagę ludzi od skutków tych zastrzyków. Wykonają to z pomocą uchodźców, a na zachodzie będzie to kryzys energetyczny i wyłączenia prądu, no bo tam nie chcą sprowokować żadnych ataków. Ludzie umierający od zastrzyków, będą uważani za ofiary kryzysu energetycznego a, przeziębień, braku …More
I dlatego w Polsce będzie coś podobnego co się wydarzyło w Izraelu (fałszywa flaga, atak rakietowy) aby odwrócić uwagę ludzi od skutków tych zastrzyków. Wykonają to z pomocą uchodźców, a na zachodzie będzie to kryzys energetyczny i wyłączenia prądu, no bo tam nie chcą sprowokować żadnych ataków. Ludzie umierający od zastrzyków, będą uważani za ofiary kryzysu energetycznego a, przeziębień, braku działań służby zdrowia. Tak chcą za pomocą wielkiego zagrożenia stłumić zaplanowane skutki. Codziennie chodzę do lekarza, najlepszego lekarza serca, duszy i ciała, do Pana Jezusa. Uczmy się ufności Bogu. Jeszcze mamy czas. Mi pomaga w tej nauce książka Oczami Jezusa. Panie Jezu przyjdź !
Zorrro
Noblista prof Montagnier ostrzegał...dopiero się zaczyna i będzie narastać fala śmierci na różne dolegliwości wytworzone brakiem immunologii (zniszczonej przez szczepienia)