Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
mk2017
4838
Sw.Joanna
Im głębsza modlitwa tym skuteczniejsza.Ważne aby wypowiiedzieć ją z głębi serca.Módlmy się sercem a otrzymamy.
pugnator
Wersja przed okrojeniem: O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.
Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem …More
Wersja przed okrojeniem: O chwalebny św. Michale Archaniele, Książę wojska niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z aniołami świętymi, jak już walczyłeś z liderem dumnych aniołów, Lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w niebie.

Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze.

W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę św. Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo.

Lud czci Cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Oh, módlcie się do Boga pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie miłosierdzie Pana; i pokonując smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów.Amen.

-Spójrzcie na Krzyż Pana; rozproszcie się wrogie moce.
-Lew z plemienia Judy podbił, z rodu Dawida.
-Udziel nam Twego miłosierdzia, Panie.
-Bo mamy nadzieję w Tobie.
-Panie, wysłuchaj mojej modlitwy.
-I niech moje wołanie dojdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie, i błagamy o Twoją łaskę, żebyś za wstawiennictwem Maryi zawsze Niepokalanej Dziewicy i naszej Matki, i chwalebnego św. Michała Archanioła, raczył nam pomóc przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które wędrują po świecie na szkodę rasy ludzkiej i na zgubę dusz. Amen.
mk2017
Sławimy was, Archaniołowie,
Radosnym hymnem w dniu świątecznym
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.
Michale, książę wojsk niebieskich,
Niezwyciężony w żadnym boju,
Niech twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Bożej.
Gabrielu, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować ścieżki Jego świata.
Rafale, prowadź nas drogami, …More
Sławimy was, Archaniołowie,
Radosnym hymnem w dniu świątecznym
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.
Michale, książę wojsk niebieskich,
Niezwyciężony w żadnym boju,
Niech twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Bożej.

Gabrielu, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować ścieżki Jego świata.

Rafale, prowadź nas drogami,
Co wiodą prosto do ojczyzny,
Daleko odpędź ciał choroby
I przynieś zdrowie naszym duszom.

A wy, zastępy jasnych duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam z wami się weselić.

Niech będzie chwała Ojcu z Synem
I cześć Duchowi Najświętszemu;
Niech będzie Trójca uwielbiona
Wieczystą pieśnią chórów niebian. Amen.
Sw.Joanna
To jest nasza broń.walczmy dzielnie.Jak na prawdziwych bojowników przystało.