Martina Bohumila Lutherová
„Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje.
A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem
a já ho budu milovat a zjevím mu samého sebe.“


Je monstrance ono zjevení samého sebe ,které nám Pán Ježíš slibuje, je to "něco" co přichází z venku?
Nebo je to "něco" co se má uskutečňovat v našem nitru?
zaba
Kdyby ďábel rafinovaně nemanipuloval hmotnými dary, kterými nás nebeský Otec obklopil, tak by nebylo třeba jeho vtělení (ani živoucí památky na jeho vtělení), ale stačila by jen armáda přemýšlivých lidí, abychom se vrátili pod vládu Boží a rádi se vrátili; jenomže to by naše lidská přirozenost musela být v podstatě dobrá a zlo by muselo být jen její případkovou vlastností. Pokud se nám pádem …More
Kdyby ďábel rafinovaně nemanipuloval hmotnými dary, kterými nás nebeský Otec obklopil, tak by nebylo třeba jeho vtělení (ani živoucí památky na jeho vtělení), ale stačila by jen armáda přemýšlivých lidí, abychom se vrátili pod vládu Boží a rádi se vrátili; jenomže to by naše lidská přirozenost musela být v podstatě dobrá a zlo by muselo být jen její případkovou vlastností. Pokud se nám pádem prarodičů naše přirozenost naklonila ke zlému, tak potřebujeme vykupitele pro naši mysl i naše tělo. Eucharistie je úžasný prostředek jak se zaodívat a sytit něčím, co nás zatím dalekosáhle převyšuje. Je to prostředek k zboštění, po kterém můžeme sáhnout aniž zatím božští jsme, ale má sílu nás postupně zbošťovat než ten okamžik spásy přijde. Protestanským křesťanům byl tento prostředek jejich zakladatelem vzat a díky tomu ani zdaleka nedosahují ve svých členech svatost těch, kteří pravou eucharistii mohou užívat- mezi protestanty se proto nenajdou světci typu Dona Boska, Matky Terezy.......

Ano má to i svůj rub a tedy riziko: a to, že se tím pokročilým systémem (katolická víra) jen přikrývám, ale mé nitro jím fakticky zůstane nedotčeno. Tento postup nese přirozeně jistou ochranu před přímým útokem ďábla, jsem přece zakrýván mocným Božím štítem, ale na druhou stranu tento postoj nejvíce přispívá k erozi daru Zjevení až do bodu, kdy odhodíme ono svátostné krytí. Tento okamžik již mnoho katolických křesťanů postihl a je jen otázkou času, kdy i veřejné zastoupení katolíků se zřekne Kristových darů a na rozdíl od protestantů i Krista samotného v jeho superiorní pozici jediného vykupitele a spasitele. Dle mého, katolíci stojí před velkým rozdělením.......
Martina Bohumila Lutherová
Napsal jsi to kulantně. Určitě budeš mít hodně lajku...