Clicks1.3K
Victory

BKP: Odpověď na tzv. pastýřský list KBS ohledně návštěvy pseudopapeže Františka

V neděli 29. 8. 2021 byl na Slovensku čten pastýřský list Konference biskupů Slovenska (KBS) týkající se návštěvy pseudopapeže Františka Bergoglia. Za tento zločinný list proti církvi a slovenskému národu nese plnou zodpovědnost předseda KBS Zvolenský. Rozhodně s obsahem listu mnozí biskupové nesouhlasí. Jde o zneužití KBS k organizovanému zločinu proti církvi i slovenskému národu.
Obsah listu je hrubou manipulací s náboženskými city. V pastýřském listu se píše:
Citace: „Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu: veď všetci potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil.“
Komentář: V čem je skála? Papež je povinen bránit pravověrné učení. Co dělá Bergoglio? Ruší první přikázání Desatera – zavádí modlářství s démonem Pačamamou. Prosazuje sodomii, čímž ruší podstatu šestého přikázání. V tom je Bergoglio skála – neústupně obhajuje modlářství a sodomii proti Bohu a Jeho slovu.
Citace: „... čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať.“
Komentář: Ptát se na to, co po nás Bůh žádá, Bergoglia, je nonsens, protože Bergoglio je arciheretik a nepřítel Boží. Bůh a Jeho přikázání nás varují před vším, co Bergoglio koná.
Bergoglio v Irsku roku 2018 nabádal rodiče, aby podporovali děti v přijetí homosexualismu. Na cestě z Panamy schválil sexuální výchovu, která je zločinem proti dětem a Božímu přikázání. V té souvislosti se vyjádřil, že dětem musí být podávána sexualita bez rigidity, tedy bez morálních zábran! To je další zločin proti Božím přikázáním i proti nevinným dětem.
Gestem líbání nohou transsexuálu schvaluje zločinné přeoperovávání pohlaví. Toto je zvěrstvo. Toto přináší na Slovensko? Toto nám přišel zjevit skrze něho Bůh, anebo antikrist? Celá genderová ideologie je vzpoura proti Bohu, a Bergoglio ji prosazuje. Toto je program ne Boží, ale ďábelský. To všechno jsou zločiny a zvěrstva, které falešný papež přináší svou návštěvou na Slovensko. Uvědomuje si toto autor pastýřského listu a předseda KBS, Zvolenský?
Bergoglio prosazuje legalizaci sňatků homosexuálů. Bůh nás před sodomií varuje, dokonce pod trestem pekelného ohně (Juda 7, 2 Pt 2,6).
Bůh od nás nežádá, abychom líbali nohy transsexuálům, což Bergoglio dělá. Bůh po nás nežádá, abychom prosazovali sexuální antivýchovu s genderovou ideologií a manipulacemi k operacím změny pohlaví, jak tomu otevírá dveře Bergoglio.
Bergoglio nemá pravou víru ani pravé mravy a ani není papežem. Pastýřský list jako by mluvil úplně o někom jiném a vytvářel pro věřící fluidum svatého papeže, který tady není!
V listu se opěvuje Bergoglio jako velký ctitel Panny Marie. V Panamě na setkání mládeže Bergoglio nechal předvést hrubě heretickou scénku, která zesměšňovala tajemství vtělení Božího Slova a byla rouháním vůči Duchu svatému a urážlivým zesměšněním Panny Marie. Bergoglio po scénce s nadšením zvedal palec, že se plně ztotožňuje s tímto cynickým rouháním.
Vrcholem zločinnosti pastýřského listu je, citujeme: „Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší.“
Jinými slovy: nechte se očkovat experimentální vakcínou, a máte tak velkou pravděpodobnost, že mnozí z vás budou do dvou roků na hřbitově – tak se o vakcíně vyjádřili světoví specialisté. A tuto oběť prý máte přinést „za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší“. Tato oběť je přinášena za bergogliánskou sektu, ne za Kristovu církev. Tato oběť přijetí experimentální vakcinace není oběť Bohu, ale je to oběť satanu. A u duší, které ji přinesou, je vážně ohrožena jejich spása. Satan si nežádá jen lidské oběti, ale i lidské duše! A k tomuto vrcholnému zločinu pastýřský list KBS vybízí slovenské katolíky! Tento pastýřský list, který lstivě prosazuje nebezpečnou vakcinaci, je:
1) do nebe volající hřích proti pátému přikázání;
2) je to hřích proti Duchu svatému a hrubé rouhání Bohu;
3) zneužitím církevní autority k zločinu proti lidskosti, kterým je experimentální vakcinace.
Navíc tato vakcína obsahuje nejenom buňky z potracených dětí, což je projev satanismu, ale patří už do procesu čipizace, před kterou Písmo svaté několikanásobně varuje trestem ohnivého jezera. Jaký je to zločin pseudopapeže Bergoglia, že spolu se zednářskými kruhy prosazuje tzv. redukci neboli genocidu lidstva – a na tomto zločinu spolupracuje předseda KBS, Zvolenský. Je třeba se varovat před tímto svůdcem, který zradil Krista a táhne duše do věčného zavržení.
Jak by měli jednat lidé?
1) Rozhodně se neúčastnit na liturgiích, které bude Bergoglio sloužit, protože jednak jsou neplatné a jednak stahují prokletí na každého, kdo se jich účastní. Navíc podmínkou účasti je vakcinace.
2) Pokud se někdo nechal oklamat a vakcínu přijal, musí konat pokání a počítat s možností blízké smrti, Božího soudu i věčnosti, a v žádném případě další sérii vakcín nepřijímat.
3) Bojkotovat v tyto dny i televizi i mainstreamová média a nenechat se ovlivnit tímto duchem lži a smrti a duchovního prokletí.
Co by měli dělat biskupové Slovenska? Každý biskup ať osobně napíše za svou diecézi veřejný list do Vatikánu, že žádá o zrušení kontroverzní návštěvy pseudopapeže Bergoglia a ať pravdivě varuje pastýřským listem své věřící před tímto nebezpečím. Dále ať aspoň dva nebo tři biskupové vyhlásí vlastní synodální cestu, to znamená, že se oddělí od heretika Bergoglia. Následně ať přijmou pravověrného papeže, aby tím pomohli zachránit instituci papežství. Bergoglio už naplánoval svým synodálním procesem zlikvidovat papežství do října roku 2023. K vlastní synodální cestě je potřeba hrdinství podobné tomu, jaké měli ti svatí biskupové a papežové, kteří v minulosti pro věrnost Kristu obětovali i své životy jako mučedníci.
Kéž Matka Boží Sedmibolestná vyprosí milost radikálního kroku k záchraně Slovenska před smrtelnou infekcí bergoglianismu!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

29. 8. 2021