1
2
Slouží papež Kristu, anebo Alláhovi? Alláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív. V neděli 28. 2. 2016 František znovu …More
Slouží papež Kristu, anebo Alláhovi?

Alláh si žádá krev a uřezané hlavy Kristových učedníků. František usiluje o to, aby tato praxe byla v Evropě co nejdřív.

V neděli 28. 2. 2016 František znovu vybídl Evropu k takzvaně čestnému rozdělení si „uprchlíků“. Loňského roku muslimové v Egyptě rituálně odřezali hlavy 21 křesťanům a provokativně to nafilmovali. František k tomu mlčí, tedy to schvaluje. V témže roce muslimové stejným způsobem uřezali hlavy 30 etiopským křesťanům a podobným způsobem vraždili křesťany i v Libyi. František notoricky mlčí. Loňský rok bylo výročí 100 let od genocidy 1,5 milionu křesťanů v Arménii. František k tomuto holocaustu mlčí. Dnes probíhá programovaná islamizace Evropy, spojená s teroristickými útoky a kriminalitou všeho druhu, ale papež už nemlčí. Notoricky mantruje jedno a totéž: Přijímejte muslimské „imigranty“ do Evropy – a to do každé farnosti, do každého kláštera a na každé poutní místo!
vkpatriarhat.org.ua/cz/