Izabela Sylwia
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ,,Przygotuj się do nich dobrze sprawdź czy wszystko jest zgodne z Pismem Św i nauką Kościoła, bo jeśli znajdę błędy będę musiała je wykazać." Czy jesteś świadoma swojej wielkiej pychy, skoro uważasz się za osobę tak wybitną, że możesz recenzować innych. Eliminować błędy należy zaczynając od samego siebie. Nie sadzę, abyś była wybitnym ekspertem od znajomości i …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ,,Przygotuj się do nich dobrze sprawdź czy wszystko jest zgodne z Pismem Św i nauką Kościoła, bo jeśli znajdę błędy będę musiała je wykazać." Czy jesteś świadoma swojej wielkiej pychy, skoro uważasz się za osobę tak wybitną, że możesz recenzować innych. Eliminować błędy należy zaczynając od samego siebie. Nie sadzę, abyś była wybitnym ekspertem od znajomości i tłumaczenia Pisma Świętego i upoważniona do korygowania takich czy innych błędów, najczęściej w sposób nieuzasadniony.
PiotrM
Może należy do Kongregacji Wiary 😂 🤪
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Błędy i herezje należy wykazywać każdemu, nawet kapłanowi, i może to robić każdy, kto widzi błąd i potrafi go wykazać i udowodnić. Właśnie taki chowanie głowy w piasek i udawanie pokory, jest największą pychą, którą się niestety wykazujesz. Milczenie jest grzechem, nie upominanie też i jak również głupota jest ciężkim grzechem.
A Jezus powiedział:
,,Nie ma bowiem gorszego …More
Izabela Sylwia
Błędy i herezje należy wykazywać każdemu, nawet kapłanowi, i może to robić każdy, kto widzi błąd i potrafi go wykazać i udowodnić. Właśnie taki chowanie głowy w piasek i udawanie pokory, jest największą pychą, którą się niestety wykazujesz. Milczenie jest grzechem, nie upominanie też i jak również głupota jest ciężkim grzechem.
A Jezus powiedział:

,,Nie ma bowiem gorszego głuchoniemego od tego, kto po prostu nie chce słuchać. Nie ma gorszej ślepoty niż ta, gdy człowiek nie chce widzieć.''
Nie ma bowiem gorszego głuchoniemego od tego, kto po prostu nie chce słuchać. Nie ma gorszej ślepot…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM, Izabela Sylwia
Izabela: Kumie chwalą nas.
Piotr: Kto?
Izabela: Wy mnie, a jo was! 😂More
PiotrM, Izabela Sylwia

Izabela: Kumie chwalą nas.
Piotr: Kto?
Izabela: Wy mnie, a jo was! 😂
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Czy jesteś świadoma swojej wielkiej pychy, skoro uważasz się za osobę tak wybitną, że możesz recenzować innych.

**************************************
To pytanie postaw Piotrowi.
Ja nikogo nie recenzuje tylko wykazuję błędy!
Ale już skończmy tą głupią dyskusję. Szkoda mojego cennego czasu na kogoś kto jest uparty w swojej pysze, nie chce widzieć, ani słyszeć. Trwaj dalej w …More
Izabela Sylwia
Czy jesteś świadoma swojej wielkiej pychy, skoro uważasz się za osobę tak wybitną, że możesz recenzować innych.

**************************************
To pytanie postaw Piotrowi.
Ja nikogo nie recenzuje tylko wykazuję błędy!
Ale już skończmy tą głupią dyskusję. Szkoda mojego cennego czasu na kogoś kto jest uparty w swojej pysze, nie chce widzieć, ani słyszeć. Trwaj dalej w swojej herezji.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
Piotrze, to Orędzie o ile się nie mylę dotyczy Kapłana, więc cóż jest w tym złego i dziwnego, że Jezus prosi o to, by Ksiądz Błogosławił i nakładał ręce? Przecież na każdej Mszy Św. Prymicyjnej ma to miejsce. A Błogosławieństwo Kapłana ma ogromną moc, ponieważ każdy Kapłan jest Samym Chrystusem. Każdy Kapłan powinien nieustannie wszystkich błogosławić, ale teraz jest to dla niektórych…More
PiotrM
Piotrze, to Orędzie o ile się nie mylę dotyczy Kapłana, więc cóż jest w tym złego i dziwnego, że Jezus prosi o to, by Ksiądz Błogosławił i nakładał ręce? Przecież na każdej Mszy Św. Prymicyjnej ma to miejsce. A Błogosławieństwo Kapłana ma ogromną moc, ponieważ każdy Kapłan jest Samym Chrystusem. Każdy Kapłan powinien nieustannie wszystkich błogosławić, ale teraz jest to dla niektórych herezją, a kapłani zapomnieli o tym.
Kapłani teraz nie chcą nawet aby ich ręce całować. Wstydzą się swego Kapłaństwa, wstydzą się Sutanny, wstydzą się Koloratki i wstydzą się pewnie Jezusa. Poprzebierali się za świeckich i zamiast błogosławić to podają rękę do uścisku.

,,...Rzeczywiście, Kapłan jest nie tylko drugim Chrystusem alter Christus, ale jest także Ipse Christus, Jest samym Chrystusem! I dlatego, idąc za Chrystusem i Kościołem, kapłan zawsze będzie znakiem sprzeciwu!”
kard. Robert Sarah
PiotrM
będą jeszcze dwa filmy szokujące. cierpliwości
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
Tu nie chodzi o szok i tylko o głoszenie Prawdy. Przygotuj się do nich dobrze sprawdź czy wszystko jest zgodne z Pismem Św i nauką Kościoła, bo jeśli znajdę błędy będę musiała je wykazać.
Izabela Sylwia
,,,,Kościół uczy zawsze że to Matka Boża Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'' Bo tak jest.
Izabela Sylwia
Jest Pośredniczką wszelkich Łask i Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'. To to samo. Za Jana Pawła II w Częstochowie miał zostać ogłoszony dogmat o Matce Bożej jako Pośredniczce Łask, ale do tego nie doszło, ponieważ JP II uznał, że to nie byłoby po myśli protestantów, a wiadomo, jak oni traktują Matkę Bożą
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Jesteś zwiedzioną heretyczką! Dla ciebie błędne nauki Piotra więcej znaczą niż Pismo Święte? To może Piotr będzie twoim bogiem zamiast Jezus? To jest dopiero pycha! Odrzucać Słowo Boże a przyjmować za pewnik słowo ludzkie!? Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
Piotrze, niestety wyłapałam drugi błąd .(w filmie min 2:22).
,,Kościół uczy zawsze że to Matka Boża Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'' Czyżby?
1. Kościół uczy nas wzywać Maryję jako Pośredniczkę wszystkich łask“. Ten tytuł jest w pewnym znaczeniu streszczeniem tego, czym jest dla nas Matka Boża w odniesieniu do umiłowanego Syna swego. Pośredniczką łaski, Matką miłosierdzia, …More
PiotrM
Piotrze, niestety wyłapałam drugi błąd .(w filmie min 2:22).
,,Kościół uczy zawsze że to Matka Boża Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'' Czyżby?

1. Kościół uczy nas wzywać Maryję jako Pośredniczkę wszystkich łask“. Ten tytuł jest w pewnym znaczeniu streszczeniem tego, czym jest dla nas Matka Boża w odniesieniu do umiłowanego Syna swego. Pośredniczką łaski, Matką miłosierdzia, szafarką wszystkich łask, które Jezus nam wysłużył. “Dzięki łączności swojej w boleściach i zjednoczeniu z wolą Chrystusa, Maryja – poucza św. Pius Xzasłużyła sobie na to, że stała się szafarką wszystkich dobrodziejstw, jakie Jezus nabył dla nas Swoją Krwią” (Enc.: Ad diem illum).
Niestety Piotrze mylisz się. To Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią!
Proszę oto dowody z Pisma Świętego:

Jezus pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi – 1 Tymoteusza 2:5

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT :
” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus
W Ewangelii Św. Jana 14:6
“Odpowiedział mu Jezus: Ja Jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy BOGIEM a LUDŹMI.
****************************************
Proszę nie głosić herezji i nie zwodzić ludzi, jak się nie zna Pisma Świętego. Za każdą zwiedzioną osobę, będziesz odpowiadał przed Bogiem.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
Piotrze Pan Jezus Błogosławi nie tylko tych, którzy żyją Ewangelią, pokutują i modlą się. Jezus Błogosławi nawet tych, którzy żyją pierdołami. (W filmie Min 4:46)
Jezus Błogosławi wszystkich, za wszystkich Umarł na Krzyżu, wszystkich chce zbawić i wszystkich Kocha Miłością niepojętą.

Pan Jezus błogosławi wszystkich, którzy choćby na chwilkę zatrzymują wzrok na wizerunku Jezusa Miłosiern…More
PiotrM
Piotrze Pan Jezus Błogosławi nie tylko tych, którzy żyją Ewangelią, pokutują i modlą się. Jezus Błogosławi nawet tych, którzy żyją pierdołami. (W filmie Min 4:46)
Jezus Błogosławi wszystkich, za wszystkich Umarł na Krzyżu, wszystkich chce zbawić i wszystkich Kocha Miłością niepojętą.


Pan Jezus błogosławi wszystkich, którzy choćby na chwilkę zatrzymują wzrok na wizerunku Jezusa Miłosiernego. Nie jest to pusty znak! Za pośrednictwem Siostry Faustyny Bóg przypomniał światu, że uprzedzająca łaska Jego błogosławieństwa jest zawsze aktualna i bez ograniczeń w każdym czasie może dotrzeć do wszystkich ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego (2626) wyjaśnia, że błogosławieństwo jest spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i jednoczą".

Ale w tym jest problem, że nie wszyscy przyjmują Boże Błogosławieństwo, ale TYLKO UBODZY W DUCHU I KTÓRZY STOJĄ PRZED BOGIEM JAK MAŁE DZIECI PEŁNE UFNOŚCI I POKORY.
Żeby przyjąć Boże Błogosławieństwo trzeba stać się jak dziecko być ubogim w duchu i uznać się za grzesznika. Gdyż tylko pokorni wejdą do Królestwa Niebieskiego.

Najcięższym grzechem jest PYCHA, która z Nieba spycha. Trzeba być bardzo ostrożnym w tym co się mówi publicznie, bo można ludziom nieźle pomieszać w głowach szczególnie tym, którzy mają słabą wiarę i nie znają Ewangelii. Bezpieczniej jest sprawdzić w Piśmie Świętym, czy wszystko co się mówi jest prawdą.


1 W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim?» 2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. 4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. 5 I kto by przyjął jedno takie dziecko w Imię Moje, Mnie przyjmuje. Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5

„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIOS” MAT. 5,3

Obietnica Boża brzmi: „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją” IZ. 1,18. „A dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według Moich Przykazań (…) i będziecie Moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”

EZECH. 36,26-28.

Oby jak najszybciej to się stało. Myślę, że tak będzie po ,,drugiej pięćdziesiątnicy'', czyli wylaniu Ducha Świętego w Ostrzeżeniu. Duch Święty ukaże nam wszystkie nasze błędy i grzechy. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i wszyscy potrzebujemy nawrócenia.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
2 Błąd:
Piotrze, niestety wyłapałam drugi błąd .(w filmie min 2:22).
,,Kościół uczy zawsze że to Matka Boża Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'' Czyżby?
1. Kościół uczy nas wzywać Maryję jako Pośredniczkę wszystkich łask“. Ten tytuł jest w pewnym znaczeniu streszczeniem tego, czym jest dla nas Matka Boża w odniesieniu do umiłowanego Syna swego. Pośredniczką łaski, Matką …More
Izabela Sylwia
2 Błąd:
Piotrze, niestety wyłapałam drugi błąd .(w filmie min 2:22).
,,Kościół uczy zawsze że to Matka Boża Jest tym pomostem między Niebem a Ziemią'' Czyżby?

1. Kościół uczy nas wzywać Maryję jako Pośredniczkę wszystkich łask“. Ten tytuł jest w pewnym znaczeniu streszczeniem tego, czym jest dla nas Matka Boża w odniesieniu do umiłowanego Syna swego. Pośredniczką łaski, Matką miłosierdzia, szafarką wszystkich łask, które Jezus nam wysłużył. “Dzięki łączności swojej w boleściach i zjednoczeniu z wolą Chrystusa, Maryja – poucza św. Pius Xzasłużyła sobie na to, że stała się szafarką wszystkich dobrodziejstw, jakie Jezus nabył dla nas Swoją Krwią” (Enc.: Ad diem illum).
Niestety Piotrze mylisz się. To Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią!
Proszę oto dowody z Pisma Świętego:

Jezus pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi – 1 Tymoteusza 2:5

W 1 Tymoteusza 2:5 czytamy wg. BT :
” Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus
W Ewangelii Św. Jana 14:6
“Odpowiedział mu Jezus: Ja Jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
Z wersetów tych jednoznacznie wynika, że nasz Pan, Jezus Chrystus jest naszym POŚREDNIKIEM! Pośrednikiem pomiędzy dwoma stronami czyli pomiędzy BOGIEM a LUDŹMI.
****************************************
Proszę nie głosić herezji i nie zwodzić ludzi, jak się nie zna Pisma Świętego. Za każdą zwiedzioną osobę, będziesz odpowiadał przed Bogiem.
fartuszniak leszek
Panie PiotrM
Pan na tym forum potępił już prawie wszystko, co jest związane z Wiarą Katolicką i zdaniem Pana jest to złe.
Pan się skupił na głoszeniu zła pod pretekstem ostrzegania przed tym złem dziejącym się w Kościele, że Pan już nie dostrzega dobra i praktycznie w swym potępianiu Pan przysłowiowo "wylał dziecko z kąpielą".
Szczególnie Pan upodobał sobie krytykowanie tak nazywanych "objawień …More
Panie PiotrM
Pan na tym forum potępił już prawie wszystko, co jest związane z Wiarą Katolicką i zdaniem Pana jest to złe.
Pan się skupił na głoszeniu zła pod pretekstem ostrzegania przed tym złem dziejącym się w Kościele, że Pan już nie dostrzega dobra i praktycznie w swym potępianiu Pan przysłowiowo "wylał dziecko z kąpielą".
Szczególnie Pan upodobał sobie krytykowanie tak nazywanych "objawień prywatnych" i sporo krytycznych uwag kieruje Pan na Medjugorie, a ostatnio na Księdza Natanka.
Pan też potępił wiele spraw dziejących się w oficjalnym Kościele Katolickim kierowanym przez Watykan, tak że ta hierarchia kościelna nie jest wiarygodna, by opiniować jakiekolwiek objawienia, bo utracili wiarę, a Pan też stawia taki argument, że tych objawień krytykowanych przez Pana nie zatwierdził Kościół.
To dzisiaj jaki kościół miał zatwierdzić te objawienia ?
To jak Pan chcesz ratować ten upadający Kościół ?
Czy sami świeccy są w stanie tego dokonać ?
Każde miejsce, gdzie ludzie zbierają się na modlitwie i każdy kapłan, który mobilizuje nas, byśmy nie stracili wiary powinien być sprawiedliwie traktowany, bo potrzebujemy wierzących kapłanów, a nie potępiać z powodu jakiegoś obrazka.
Tu potępiany przez niektórych Ksiądz Natanek trafnie to określił:
=> ks. Piotr Natanek - 13.06.2021r
,,Bóg to musi wszystko przeszuflować.
Jak ty możesz Bogu wierzyć, jak ty siejesz lęk ?
Jak Bóg nam daje nowennę przeciwko lękowi i mówi o ufności.
No to czemu ty przekazujesz katakumbowe wiadomości ?
Cały czas złe wiadomości, choćby była to prawda ale to jest gnój, gnój tylko gnój przekazuje, rozumiecie.
Z obfitości serca mówią usta...
Do Boga nie wołasz bo nie masz wiary, jak nie masz ufności to nie masz wiary, a w związku z tym jak nie masz ufności i nie masz wiary to jak się narodzi miłość, czyli pragnienie kochania Boga,
w związku z tym jesteś w pysku silny, ale nie użyteczny dla Boga, rewelacyjny w służbie szatanowi.
"
---
To są mocne słowa Księdza Natanka ale trafne.
Nigdy nikt z nas nie może zapomnieć o tym, że pycha jest podstawowym grzechem a łatwo może dosięgnąć każdego pod pozorami ujawniania zła i wymierzania sprawiedliwości.

Katolicy mają takie przykazania:
Dziewięć grzechów cudzych
Do grzechu radzić.
Na grzechy cudze zezwalać.
Na grzechy cudze milczeć.
Grzechy innych chwalić.
Mogąc, nie karać grzechów.
Innym grzeszyć kazać.
Innych do grzechu pobudzać.
Pomagać do grzechu.
Grzechu cudzego bronić.
---
Mamy najważniejsze przykazanie, o którym nie wolno zapominać, jeżeli się chce dostąpić Zbawienia,
to takie:
Dwa przykazania miłości
,,Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego,
ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
A bliźniego swego jak siebie samego
."
---
Owoce łaski Ducha Świętego
1. Miłość.
2. Radość.
3. Pokój.
4. Cierpliwość.
5. Łaskawość.
6. Dobroć.
7. Uprzejmość.
8. Cichość.
9. Wierność.
10. Skromność.
11. Wstrzemięźliwość.
12. Czystość.
---
Św. Łukasza 6:36-38
,,Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie
."
---
Izabela Sylwia
@fartuszniak leszek ,,Szczególnie Pan upodobał sobie krytykowanie tak nazywanych "objawień prywatnych".
I BARDZO DOBRZE. To okropne, jak namnożyły się te objawienia, które nie są prawdziwymi objawieniami, a mogą prowadzić na manowce. A co do Medjugorie, to ja też tych ,,objawień" też nie uznaję i nie tylko ja. Zresztą, dawałam niejeden artykuł na ten temat.
,,Pan też potępił wiele spraw dziejącyc…More
@fartuszniak leszek ,,Szczególnie Pan upodobał sobie krytykowanie tak nazywanych "objawień prywatnych".
I BARDZO DOBRZE. To okropne, jak namnożyły się te objawienia, które nie są prawdziwymi objawieniami, a mogą prowadzić na manowce. A co do Medjugorie, to ja też tych ,,objawień" też nie uznaję i nie tylko ja. Zresztą, dawałam niejeden artykuł na ten temat.
,,Pan też potępił wiele spraw dziejących się w oficjalnym Kościele Katolickim kierowanym przez Watykan, tak że ta hierarchia kościelna nie jest wiarygodna, by opiniować jakiekolwiek objawienia, bo utracili wiarę, a Pan też stawi taki argument, że tych objawień krytykowanych przez Pana nie zatwierdził Kościół."
No, cóż jest tu co potępiać, hierarchia kościelna w sprawach wiary i Kościoła musi modlić się o dar rozeznania, jak trzeba prowadzić KK.
fartuszniak leszek
Jak Pani uznaje drogę do Zbawienia w potępianiu to Pani wybór, tylko w oparciu o jakie Przykazania Pani to czyni ?
Izabela Sylwia
Przecież zło i głupotę należy potępiać, to właśnie prowadzi do zbawienia. Potępienie zła jest zawarte w Przykazaniach Bożych.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Piotr, proponuję więcej modlitwy. Szczególnie do Ducha Świętego o łaskę Mądrości Bożej i Łaskę pokory. Najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. Polecam Pełna mocy Litania do Ducha Świętego wraz z wielkimi obietnicami!
Kim ty jesteś, aby osądzać Ks. Piotra Natanka?
PiotrM
Obraz potępiony przez kościół.
Sługa Prawdy
pan Piotr M Boży prorok ,mówi prawde
PiotrM
ja nie prorok
Sługa Prawdy
no to Bożego ducha
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
,,Obraz potępiony przez kościół.''
**************************
Proszę o jakiś dowód, bo pierwsze słyszę , aby obraz potępiać ? 😂
A co w tym Obrazie jest niestosownego?
PiotrM
to herezja
PiotrM
One more comment from PiotrM
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
Piotrze, Duch Święty, jest Osobą Boską. Wiec nie rozumiem dlaczego nie można GO przedstawiać namalowanego w postaci Młodzieńca ? Przecież nawet Boga Ojca przedstawia się w Obrazach jako starca choć Bóg Ojciec starcem NIE JEST. Nie trzyma się to kupy. Trójca Święta składa się z Trzech Osób Boskich. To nie widzę tu żadnej herezji, a tym bardziej obrazy Boga. Duch Święty malowany jako …More
PiotrM
Piotrze, Duch Święty, jest Osobą Boską. Wiec nie rozumiem dlaczego nie można GO przedstawiać namalowanego w postaci Młodzieńca ? Przecież nawet Boga Ojca przedstawia się w Obrazach jako starca choć Bóg Ojciec starcem NIE JEST. Nie trzyma się to kupy. Trójca Święta składa się z Trzech Osób Boskich. To nie widzę tu żadnej herezji, a tym bardziej obrazy Boga. Duch Święty malowany jako gołębica jest tylko symbolem. „ I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia” (Ef 4,30].
Kim jest Duch Święty? Wszystko co powinieneś wiedzieć (na dobry początek)
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
PiotrM
,,Niektóre Imiona Ducha Świętego wiążą się z Ojcem, inne z Synem, i wreszcie są wprost Jego Imieniem.Będąc trzecią Osobą Trójcy Świętej, dla wielu nie stanowi on Osoby, lecz jest czymś w rodzaju “mocy”, “tchnienia”, czy “palca Bożego”. Prowadzi to do odrzucenia doktryny Trójcy Świętej i zastąpienia Jej czymś innym – kombinacją Ojca, Syna i czegoś nieosobowego. Jest to sprzeczne z Biblią, …More
PiotrM
,,Niektóre Imiona Ducha Świętego wiążą się z Ojcem, inne z Synem, i wreszcie są wprost Jego Imieniem.Będąc trzecią Osobą Trójcy Świętej, dla wielu nie stanowi on Osoby, lecz jest czymś w rodzaju “mocy”, “tchnienia”, czy “palca Bożego”. Prowadzi to do odrzucenia doktryny Trójcy Świętej i zastąpienia Jej czymś innym – kombinacją Ojca, Syna i czegoś nieosobowego. Jest to sprzeczne z Biblią, co staram się uzasadnić na jej podstawie.''
prawdamaznaczenie.org/single-post/2017/09/30/-duch-święty
Izabela Sylwia
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Herezją jest przedstawianie Ducha Świętego jako młodzieńca, symbolem Ducha Świętego jest gołębica.
,,Duch Święty, jest Osobą Bosą" Prawdopodobnie w pośpiechu pominęłaś w słowie ,,Bosą" literkę k, i brzmiałoby to wtedy poprawnie pod względem religijnym.
Izabela Sylwia shares this
674
Izabela Sylwia
Orędzia, które są na konkretny dzień roku np. 15.05.2022, to są kpiny z Ewangelii i Jezusa Chrystusa.
PiotrM
Zrobię drugi mocniejszy
PiotrM
mas to orędzie?
Izabela Sylwia
Nie rozumiem słowa ,,mas"
Izabela Sylwia
@PiotrM a co sądzisz o tym? ,,-ja wiem,czemu usunięto wam ten film-mówi Maryja-bo Ja z alinką s.,mielim wam tylko rozkazy wydawac a tak,kazdy nasladuje wciąz ją ,alę i Mnie i nic więcej,pa pa-niebko dodaje".
Przecież to woła o pomstę do Nieba.
Izabela Sylwia
Dzięki za ten filmik, on już jest tu naprawdę bardzo potrzebny!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Gratuluję wiary i znajomości Pisma Świętego! Dziękujesz za film z błędami? To już trzeba być nieźle zwiedzionym!
1. Błąd:
Piotrze Pan Jezus Błogosławi nie tylko tych, którzy żyją Ewangelią, pokutują i modlą się. Jezus Błogosławi nawet tych, którzy żyją pierdołami. (W filmie Min 4:46)
Jezus Błogosławi wszystkich, za wszystkich Umarł na Krzyżu, wszystkich chce zbawić i wszystkich …
More
Izabela Sylwia
Gratuluję wiary i znajomości Pisma Świętego! Dziękujesz za film z błędami? To już trzeba być nieźle zwiedzionym!
1. Błąd:

Piotrze Pan Jezus Błogosławi nie tylko tych, którzy żyją Ewangelią, pokutują i modlą się. Jezus Błogosławi nawet tych, którzy żyją pierdołami. (W filmie Min 4:46)
Jezus Błogosławi wszystkich, za wszystkich Umarł na Krzyżu, wszystkich chce zbawić i wszystkich Kocha Miłością niepojętą.


Pan Jezus błogosławi wszystkich, którzy choćby na chwilkę zatrzymują wzrok na wizerunku Jezusa Miłosiernego. Nie jest to pusty znak! Za pośrednictwem Siostry Faustyny Bóg przypomniał światu, że uprzedzająca łaska Jego błogosławieństwa jest zawsze aktualna i bez ograniczeń w każdym czasie może dotrzeć do wszystkich ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego (2626) wyjaśnia, że błogosławieństwo jest spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i jednoczą".

Ale w tym jest problem, że nie wszyscy przyjmują Boże Błogosławieństwo, ale TYLKO UBODZY W DUCHU I KTÓRZY STOJĄ PRZED BOGIEM JAK MAŁE DZIECI PEŁNE UFNOŚCI I POKORY.
Żeby przyjąć Boże Błogosławieństwo trzeba stać się jak dziecko być ubogim w duchu i uznać się za grzesznika. Gdyż tylko pokorni wejdą do Królestwa Niebieskiego.

Najcięższym grzechem jest PYCHA, która z Nieba spycha. Trzeba być bardzo ostrożnym w tym co się mówi publicznie, bo można ludziom nieźle pomieszać w głowach szczególnie tym, którzy mają słabą wiarę i nie znają Ewangelii. Bezpieczniej jest sprawdzić w Piśmie Świętym, czy wszystko co się mówi jest prawdą.


1 W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim?» 2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: 3 «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. 4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. 5 I kto by przyjął jedno takie dziecko w Imię Moje, Mnie przyjmuje. Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5

„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIOS” MAT. 5,3

Obietnica Boża brzmi: „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją” IZ. 1,18. „A dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według Moich Przykazań (…) i będziecie Moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”

EZECH. 36,26-28.

Oby jak najszybciej to się stało. Myślę, że tak będzie po ,,drugiej pięćdziesiątnicy'', czyli wylaniu Ducha Świętego w Ostrzeżeniu. Duch Święty ukaże nam wszystkie nasze błędy i grzechy. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i wszyscy potrzebujemy nawrócenia.
Polska Walcząca shares this
6981
Polska Walcząca
Badajcie duchy.Jeśli wam powiedzą oto jestem nie chodzcie.PAN Jezus nie będzie Chodził w ciele.Tylko jak błyskawica przyjdzie w ostatniej chwili na sąd
alex 7
. czytanie (2 Krn 24, 17-25) Ukamienowanie kapłana Zachariasza
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie! Ponieważ…More
. czytanie (2 Krn 24, 17-25) Ukamienowanie kapłana Zachariasza
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie! Ponieważ opuściliście Pana, i On was opuści».
.
---Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.
KSIĘGA PRAWDY Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45
Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, którzy mówicie, że Mnie znacie. Ja przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
Jeśli wierzycie we Mnie, w Moje Nauki, i mówicie, że Mnie znacie to wiecie, że Ja posyłam Mojego proroka czasów ostatecznych wraz z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.
Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.
Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, ponieważ potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Moich wiernych zanim Wielki Cud będzie miał miejsce.
Czy myślicie, że Ja nie wysłałbym Moich proroków, aby was ostrzec?
Czy uważacie, że Ja po prostu obwieściłbym Mój Powrót bez przygotowania was, pozwalając ginąć duszom?
Ci z was, którzy piętnujecie Moje Powtórne Przyjście, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją Obietnicę wobec ludzkości, wstydźcie się.
Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie być oczyszczeni Duchem Świętym.

Musicie wołać do Mnie o ten dar rozeznania, albo oddalacie się ode Mnie.
Zawiedliście Mnie, doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, gdyż wy jesteście Moimi sługami, którym za ratunek dusz dano odpowiedzialność będącą waszą posługą.
Teraz, gdy wołam do was z Niebios, błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.
Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną dla przyprowadzenia Mi dusz, których pragnę.
Waszym obowiązkiem jest podnieść się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.
Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.
Podobnie, jak dziecko rozpozna swoją własną matkę, tak i wy, Moi umiłowani słudzy musicie wołać do Mnie, jak dziecko szukając potwierdzenia, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Mnie za rękę.
Poprowadzę was przez cierniową dżunglę, po której będziecie musieli kroczyć w celu dotarcia do bram Mojego Nowego Raju.
Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę jeszcze raz? Aby sądzić żywych i umarłych?
Więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi połączyć razem, jak jedność, wszystkie Boże dzieci.
Bardzo niewielu rozpoznaje Mnie teraz z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.
Niewielu akceptuje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Jednak są skłonni uwielbiać i wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją.
Jakże płaczę ze strasznym smutkiem, kiedy jestem świadkiem, jak młodzi ludzie śmieją się na wspomnienie Mojego Imienia i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie wyznają, że Ja istnieję.
Jak Ja cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych uważających się za chrześcijan, którzy odrzucają publiczne głoszenie Moich Nauk z obawy przed wyszydzeniem.
Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i uratować Boże dzieci przed straszliwym losem, który został zaplanowany, wprowadzania terroru w każdym narodzie, przez armie tych globalnych potężnych grup, włącznie z tymi pod kontrolą fałszywego proroka i antychrysta.
Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.

Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie.
Wielu nadchodzi teraz, tak że Mój główny, publiczny Głos dla świata, zawarty w tych przekazach, w tych ostatecznych czasach zostanie odrzucony…
Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus

KSIĘGA PRAWDY
Polska Walcząca
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.
Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
More
,,...Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.
Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.

Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie...''
KSIĘGA PRAWDY Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45
PiotrM
Prorocy się skończyli. Teraz wypełniają się tylko ich proroctwa. Chyba że pojawili się jacyś ludzie którzy sieja zamęt. 🤪
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Najwięcej zamętu sieją ci, którzy uważają się za Katolików i teologów, choć nie znają dobrze Pisma Świętego, ani nauki Kościoła. Nie grzeszą też pokorą, tylko są owładnięci manią wielkości i sądzą o sobie, że wszystkie rozumy pozjadali i mają prawo głosić ex cathedra swoje mądrości.