JEZUS: Bezcześćcie Prawa Mojego Kościoła, a zostaniecie ukarani

JESUS: Desecrate the Laws of My church and you will be punished

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 3 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, ziemia wkrótce ma zostać wstrząśnięta, gdy Gniew Mojego Ojca rozleje się na te narody, które przeciwstawiają się Prawom Mojego Ojca. Nie zostanie okazane żadne współczucie, bo Jego cierpliwość poddawano próbie do granic. Ich grzechy obejmują aborcję, morderstwa, prawa, które usiłują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i czczenie fałszywych bogów. Istnieją ponadto tacy odstępcy wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyrzekną. Gdy próbują się oddalić od Mojego Kościoła i próbują tworzyć nowe prawa w oporze wobec Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzenia praw opierających się na grzechu pychy, żądzach i światowych ambicjach, nie będą tolerowane. Czy myśleli, że pozwolę im odsunąć dzieci Boże od Mojego Kościoła na ziemi i uniknąć Ręki Mojego Ojca? Czy myśleli, że są ponad Prawami Bożymi? Oni nie kochają Boga, kochają samych siebie. Ich publiczne odrzucenie Praw Kościoła katolickiego, gdy brak im pokory, napawa Mnie obrzydzeniem. Ich haniebne żądania, zmierzające do zmuszenia Mojego Kościoła do przyjęcia praw, które Mnie obrażają, świadczą o tym, że oddali się ciemności. Ich śluby są bez znaczenia. Ich przysięga czci i posłuszeństwa Mojemu Kościołowi została złamana.

Dopóki nie okażą skruchy i nie wrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi, nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele. Zostaliście ostrzeżeni. Wyrzucę was na pustkowie. Bezcześćcie Prawa Mojego Kościoła, a zostaniecie ukarani.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…esccie-prawa-mojego-kosciola-a-zostaniecie-ukarani