Bos016
6154
5 dowodów na istnienie Boga - św. Tomasz z Akwinu.
Posoborowe absurdy
Św. Tomaszu z Akwinu módl się za Nami, za Odnową wiary katolickiej, która jest jedynym ocaleniam dla Świata i rodzaju ludzkiego
Bos016
Bos016
3 more comments from Bos016
Bos016
Bos016
Bos016