Clicks138
hr.news

Franjina nova ekonomska savjetnica smatra da su svećenice "moguće"

Njemačka profesorica prava Charlotte Kreuter-Kirchhof, koju je Franjo 6. kolovoza imenovao članicom Vatikanskog vijeća za gospodarstvo, smatra da su svećenice "moguće".

Za Katholisch.de (10. kolovoza) izjavila je da su "vrlo mnoge stvari moguće" u vezi sa svećenicama.

Kreuter-Kirchhof pravnica je bez ikakvih biblijskih ili teoloških kompetencija. Unatoč tome, ona u Njemačkoj Crkvi vidi "ohrabrujuće" znakove: "U mnogim biskupijama žene preuzimaju središnje voditeljske zadatke i znatno doprinose održivosti naše Crkve".

Nema dokaza da radnice (ili radnici) na bilo koji način doprinose "održivosti" Kristove Crkve, koji u Mateju 10,8 kaže: "Besplatno primiste, besplatno dajte!"

#newsTvrgiiowxt