10:22
Evanjelizacia
1.7K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. streda - Božie prikázania opúšťate... www.evanjelizacia.eu | 8. 2. 2012 Mk 7, 14 - 23 Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 5. streda - Božie prikázania opúšťate...

www.evanjelizacia.eu | 8. 2. 2012
Mk 7, 14 - 23 Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka." Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."