obyčajná veriaca žena
Je to presne tak, ale arcibiskup Viganó by mal konečne nahlas povedať, že Bergoglio je uzurpátor Petrovho stolca!
ľubica
už to povedal, treba si to nájsť... mám to aj ja medzi videami