Clicks41
Stylita
2

Boží slovo na den 22.5. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát.“
Jan 16,20-23a
Stylita
sv. Basilišek
Basiliscus

22. května, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: s. IV
Za Maximiánova pronásledování křesťanů byl zajat. Ve vězení v Amasii měl čekat do příjezdu nového městského představitele. Po čase prý mu strážný dovolil, aby odešel ke své rodině. Nový vladař se proto po příjezdu na strážného rozhněval a dal ho zavřít do doby než Basilišek bude znovu dopaden. Toho bez problémů …More
sv. Basilišek
Basiliscus

22. května, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: s. IV
Za Maximiánova pronásledování křesťanů byl zajat. Ve vězení v Amasii měl čekat do příjezdu nového městského představitele. Po čase prý mu strážný dovolil, aby odešel ke své rodině. Nový vladař se proto po příjezdu na strážného rozhněval a dal ho zavřít do doby než Basilišek bude znovu dopaden. Toho bez problémů chytili u jeho rodiny a okamžitě začali s jeho mučením. Obuli mu měděné boty s hřebíky uvnitř a ruce s hlavou mu dali do klády. Tak ho dovedli do Komany, kde jej nutili obětovat modlám. Jelikož zůstal ve víře pevný, byl sťat mečem asi v r. 308. Jeho tělo pak mělo být hozeno do řeky, ale křesťané je koupili a pohřbili. Později byly jeho ostatky přeneseny do nově postaveného chrámu v Komaně.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/06_05.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali: „Tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu!“ Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Gallio židům: „Kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám, židé, pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat.“ A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni (pohané) popadli představeného synagogy Sosthena a bili ho přímo před soudcovským stolcem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry, a s Priscillou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. (Ještě předtím) si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib.
Sk 18,9-18

Žalm:
Bůh je králem celého světa.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!
Zl 47

Evangelium:
Jan 16,20-23a

Církevní kalendář:
sv. Julie
Iulia, virgo et m. in Corsica
22. května, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: století neznámé
Patron: Brescie, Bergama, Livorna a ostrova Korsika
Atributy: kříž, palma, ukřižovaná žena
Pocházela z křesťanské africké rodiny, byla zajata a prodána do otroctví. V něm se osvědčila jako věrná křesťanka v každé situaci. Nakonec skončila jako mučednice v Korsice na kříži.
více: catholica.cz