Clicks46
vi.news

Giám mục đóng vai Chúa: "Ngươi không được xưng tội"

Các giám mục Áo không chỉ đình chỉ tất cả các Thánh lễ mà còn tất cả các hoạt động xưng tội.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 3, họ giả vờ rằng họ có quyền "giải tán" tín hữu khỏi việc xưng tội trong lễ Phục sinh.

Họ đã hủy bỏ tất cả những hoạt động xưng tội đã lên lịch trình. Các tín hữu chỉ được phép liên lạc với các linh mục vì "lý do nghiêm trọng".

Các giám mục khuyên những người thường xuyên đi xưng tội hãy "tạm thời đình chỉ việc này".

Hình ảnh: © Flickr.com, CC BY-SA, #newsGwxqdgelbz