Edward7
1.3K

Nowy kardynał uczy synkretyzmu

Katecheci zrobili pranie mózgu doktryną bahańską „Jedno światło, wiele lamp”


PANJIM, Indie – W katolickiej twierdzy Go,a pod rządami nowo mianowanego kardynała przez Franciszka szerzą się błędne nauki. Filipe Neri Ferrão, którego katecheci uczą się podtrzymywać bahańską teologię religii i niszczyć wyjątkowość Chrystusa.

Slajd "Bahā"ʾpokazany na seminarium dla katechistów

Po obronie wizyt duchownych w bożkach hinduskiego bóstwa o głowie słonia Ganesh we wrześniu i po wściekłym odwecie ze strony wiernych katolików, diecezja namawia teraz katolików do organizowania międzywyznaniowych spotkań modlitewnych i obchodzenia hinduskiego święta Diwali.

Jezus: 'Jedna z lamp'
Na lipcowym seminarium, w którym uczestniczyło ponad 2000 katechetów w Centrum Odnowy Duchowej św. Józefa Vaz w Old Goa, uczestnikom pokazano slajd doktryny "Bahāʾī" wyjaśniający, jak religie są "różnymi lampami" emanującymi z "jednego światła" "niepoznawalnego" Boga. Celem wiary "Bahāʾī" jest przezwyciężenie rozłamu religii i ustanowienie religii jednego świata poprzez kultywowanie braterstwa.

Religia Bahāʾī, założona w Iranie w XIX wieku przez Mīrzā ʿAlī Moḥammada (Báb) i Mīrzā Ḥosayn ʿAlī Nūrī (Bahāʾullāh), wierzy, że główne religie świata uczą identycznej prawdy pomimo ich pozornych różnic. Pisma religijne różnych wyznań są recytowane w świątyniach "Bahāʾī" podczas nabożeństw. "Bóg wysłał Boskich Posłańców znanych jako Manifestacje Boga - wśród nich Abrahama, krisznę, zoroastra, Mojżesza, buddę, Jezusa Chrystusa, mahometa, a w nowszych czasach Bába i Bahāʾullāha" - wyjaśnia strona internetowa religii "Bahāʾī".

"Bahaici wierzą, że Jezus jest tym, za kogo się podaje" - pisze Brent Poirier, były katolicki seminarzysta, który ukończył prowadzony przez jezuitów Loyola Marymount University, a obecnie promuje bahaizm. Bahaizm ma ponad pięć milionów członków w 235 krajach. Źródła powiedziały Church Militant, że wielu katechetów było zgorszonych, kiedy ks. Simião Fernandes, dyrektor Instytutu Pastoralnego St. Pius X, użył slajdu" Bahāʾī" do wyjaśnienia relacji między różnymi religiami.

"Poprzez katechetów korumpują nasze dzieci ... Odkąd zaczęli takie ćwiczenia, czy harmonia religijna wzrosła, czy jest teraz bardziej splugawiona niż wcześniej?" lamentuje katecheta, który ujawnił skandal ze slajdem "Bahāʾī" na blogu katolickim w Goan.

"Papież Franciszek" usuwa Jezusa z dialogu międzyreligijnego w Kazachstanie Kazachstan, oficjalne odrzucenie Jezus Chrystusa, Jedynego Zbawiciela ludzkości

Bahaizm kardynała. "Katecheci sami są bardzo słabo katechizowani i nikt nie odważył się rzucić wyzwania ks. Fernandesowi" - powiedziało Church Militant źródło duchowne. "Co gorsza, Fernandes używał slajdów do wyjaśnienia listu pasterskiego Kar. Ferrão, który jest echem pluralistycznej teologii bahaizmu".

Obalanie mitu 'miłości'

Uczeni w dziedzinie religii obalili popularny mit, że wszystkie religie mają "miłość" jako wspólny rdzeń - zwłaszcza jeśli chodzi o miłość do "obcego" lub "wroga".


"Nienawiść do cudzoziemca jest najstarszą z namiętności, sięgającą plemienności i prehistorii cywilizacji" - pisze dr Jonathan Sacks, ale to Biblia hebrajska w wyjątkowy sposób wezwała Izraelitów do "kochania innego [obcego] jak siebie samego, bo sami byliście obcymi w Egipcie" "Nigdzie wyjątkowość etyki biblijnej nie jest bardziej widoczna niż w jej traktowaniu kwestii, która okazała się najtrudniejsza w historii ludzkich interakcji, a mianowicie problemu obcego, tego, który nie jest taki jak my" - zauważa Sacks w książce "Godność odmienności".

"Jak zauważyli rabini, Biblia hebrajska w jednym wersie nakazuje
'Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego', ale w nie mniej niż 36 miejscach nakazuje 'kochać obcego'/wroga" - wyjaśnia Sacks.

"Kardynał wyraża powszechne, ale niestety fałszywe założenie. Islam jest znany wśród religii świata tym, że nie posiada uniwersalnego przykazania miłości" - powiedział Church Militant wybitny islamski uczony Robert Spencer. "W rzeczywistości wyraźnie zaprzecza wszelkim takim uniwersalnym obowiązkom/nakazom w takich fragmentach Koranu jak te: 'Muhammad jest apostołem Allaha. Ci, którzy go naśladują, są bezwzględni dla niewiernych, miłosierni dla siebie nawzajem' (48:29).""Implikacje pominięcia Złotej Reguły lub jakiejkolwiek tego typu idei w islamskich tekstach i naukach nie zostały wystarczająco zrozumiane wśród niewiernych, a to niezrozumienie prowadziło i nadal będzie prowadzić do licznych pułapek, w tym samozadowolenia i naiwności w obliczu prawdziwego zagrożenia" - dodał Spencer, autor 22 książek o islamie i Bliskim Wschodzie.

"Kultura kastowa jest tak odrażająca w stosunku do elementarnych nauk wszystkich wielkich religii świata, że nie możemy znaleźć winy u mahometan czy chrześcijan, jeśli czują oni instynktowny wstręt do zdeformowanego przez kastę hinduisty" - pisze Swami Dharma Theertha. W swojej książce Historia hinduistycznego imperializmu, Theertha pokazuje jak "dyskryminacja kastowa", a nie "miłość", leży u podstaw hinduizmu.

'Ogień jest" bogiem"'
Tymczasem w najnowszym wydaniu czasopisma diecezjalnego Goa, Renovação, ksiądz Aleixo Menezes, redaktor i rektor Patriarchalnego Seminarium w Rachol, nakreśla paralelę między hinduską lampą (dipa) zapaloną na Diwali a świecą paschalną symbolizującą Chrystusa.
Oferując szczegółowe wyjaśnienie hinduskiego święta, ksiądz wzywa katolików do „odkrycia bogactwa symboliki, która przekracza granice religii”. Menezes został również skrytykowany za swój wcześniejszy artykuł promujący wizyty duchownych w świątyniach hinduskiego bożka ganesha.

W rozmowie z Church Militant wybitny znawca hinduizmu, ojciec Victor Borde, wyjaśnił, że „racjonalnym uzasadnieniem obchodów Diwali jest fakt, że symbolika światła jest używana praktycznie we wszystkich religiach”. „Chociaż palenie lampki oliwnej, tak jak robią to Hindusi podczas Diwali, jest aktem areligijnym, nie jest ono przeznaczone dla hinduistów wedyjskich. Dla nich ogień jest bogiem "Agni devata", którego czci się na różne sposoby” – powiedział Borde, obalając Menezesa. Fałszywa analogia między świecą paschalną a dipą. Ta łatwa promocja międzywyznaniowa niesie ze sobą ryzyko „wpadnięcia w naturalistyczną lub animistyczną praktykę religijną”, ostrzega Borde.

Wyjaśnia, w jaki sposób „brahmański hinduizm wyeliminował rdzenne religie Indii, które istniały przed przybyciem Aryjczyków , podczas gdy niektóre z religii plemiennych nadal są asymilowane z wedyjską religią Sanatana dharmy”. „Jednak wyraźnie zbyt łatwo jest myśleć, że ponieważ wyznawcy różnych religii czasami zgadzają się z podobnymi zestawami zasad moralnych, muszą zatem w jakiś znaczący sposób dzielić wspólną podstawę moralną” — pisze historyk religii Peter Donovan.

We wrześniu Menezes użył obrazu na okładce Renovação, który przedstawiał symbole głównych religii świata, w tym Krzyż, na płatkach kwiatów, wszystkie w równej odległości od środka

Ponad 700 katolików podpisało internetową petycję krytykującą ikonografię Renovação za poniżanie Krzyża Chrystusa „poprzez zrównanie go z islamskim półksiężycem, hinduskim OM, buddyjską dharmachakrą, sikhijską khaṇḍā i innymi symbolami pluralistycznego panteonu”. „Dlaczego Cdl. Ferrão promuje główny symbol relatywizmu masońskiego, w którym Chrystus zostaje zdetronizowany ze swojej pozycji jako jedynej drogi do Boga i zdegradowany do jednej z wielu ścieżek – wszystko wskazuje na amorficzną konstrukcję „miłości” (reprezentowaną przez raczej młodzieńczy symbol serca)?” — pytanie - prośba.

Kardynał zwraca uwagę, że wielu katolików w Goa, dawnej portugalskiej kolonii ewangelizowanej przez św. Franciszka Ksawerego, opuściło Kościół katolicki i „przyłączyło się do innych wspólnot kościelnych lub sekt”, ponieważ „zlekceważyliśmy przykazanie miłości Jezusa”. „Ferrão odmawia przyznania, że rosnący synkretyzm promowany przez indyjskie duchowieństwo i całkowite porzucenie ewangelizacji opartej na wyjątkowości i definitywności Chrystusa jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie odchodzą z Kościoła katolickiego” – zauważył ksiądz.

ChurchMilitant / Goa’s Cardinal Champions Interfaith Errors

Ekumenizm – wróg miłości. Nie może być ekumenizmu z nawracaniem.
Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zrównuje P.J. Chrystusa i buddę w depeszy gratulacyjnej
"Poop wideo" z września 2021 r. Wzywa do służenia bożkowi "Matka Ziemia"