Clicks130
hu.news

Perverz valóság: Ferenc pápa szerint a "merevség" és "ritualizmus" egy perverzió

Ferenc pápa egy június 10-i audiencia során az olaszországi Marche régióból származó szeminaristák egy csoportját figyelmeztette a "bezárkózástól és a merevségtől" - bár az ő problémájuk valószínűleg az ellenkezője.

"A merevség ma némileg divatos" - legyintett, miközben a való életben Ferenc pápa egyházát a lazaság és a kicsapongás jellemzi. Egyik mantráról a másikra ugrálva Ferenc pápa arra a következtetésre jutott, hogy a "merevség" a "klerikalizmus" megnyilvánulása, és hogy ez "a papság perverziója".

Nyilvánvalóan a saját árnyékával küzdött, hiszen a "klerikalizmus" definíciója szerint "a vallási hierarchia hatalmának fenntartására vagy növelésére irányuló politika", amit Ferenc pápa megválasztása óta a Vatikánban bevezetett zsarnoksággal tesz.

Amikor egy szeminaristát vagy fiatal papot talál, aki "merev" - folytatta Ferenc pápa -, arra következtet, hogy "valami rossz történik vele belül", mivel "minden merevség mögött komoly probléma van, mert a merevségből hiányzik az emberség". A merev Ferenc pápa ideológiája, amely a Vatikánt megragadta, azt mutatja, hogy ez igaz.

Ferenc pápa áttért harmadik mantrájára: "Az imádság ne legyen rituálé", mert "a merevek mindig a rituáléban kötnek ki; az imádság legyen az Istennel való személyes találkozás alkalma". Ez nyilvánvaló polémia volt a liturgia ellen, bár a liturgikus dekadencia, amelyet Ferenc pápa ilyen kijelentésekkel elősegít, biztos recept az egyházi hanyatláshoz.

A 84 éves Ferenc pápa képtelen megérteni a jelenlegi spirituális kihívásokat, mert megrekedt a hatvanas évek mentalitásában és egy steril jezsuita ideológiában, amely a jámborságot és a szemlélődést szolgalelkűséggel és vak akcionizmussal helyettesíti.

#newsDiffbbvxah