Clicks143
Coburg
Mariánske sestry - 20 rokov reštaurovania. Mariánske setry v Drienovci si svojpomocne a vlastnými silami zreštaurovali kláštor Clementissime Pater. Úžasný výkon, najmä duchovný, ktorý poukazuje na …More
Mariánske sestry - 20 rokov reštaurovania.

Mariánske setry v Drienovci si svojpomocne a vlastnými silami zreštaurovali kláštor Clementissime Pater. Úžasný výkon, najmä duchovný, ktorý poukazuje na ich veľkú vieru, pokoru a oddanosť svojmu poslaniu.