lv.news
14

Francisks: lieli vārdi, bez faktiem — bijušais Franciska bhakta kritizē

Savā Epifānijas homīlijā Francisks teica "ļoti patiesas lietas par Baznīcu", bet atklāja "daudz jautājumu" par savu pontifikātu, bijušo Franciska tirdzniecības vietu. IlSismografo.Blogspot.com (7. janvāris) raksta.

Francisks runāja par "ticības ceļojumu", kas rosina tieksmi pēc Dieva, pretojas "stāvošajam garam", ir Kristus aizkustināts un likvidē noslēgto prātu.

Bet IlSismografo uzdod grūtu jautājumu: "Ko Francisks ir darījis, lai to mainītu" ārpus oligarhu plašsaziņas līdzekļos, kas viņu slavina.

Tajā uzsvērts, ka astoņus gadus Francisks "neapšaubāmi valdījis, kā vēlējies; viņš lēmis, kā gribējis; viņš teica, ko gribēja" un viņam nebija jāsaskaras ar lielāku pretestību nekā viņa priekšgājējiem [tieši otrādi].

IlSismografo sagaida pagrieziena punktu tikai tad, ja Sinode par sinodalitāti būs caurspīdīga un godīga konfrontācija starp visiem Baznīcas komponentiem par šiem jautājumiem.

"Bet tai ir jābūt autentiskai, brīvai un patiesai Sinodei, nevis teātrim, kurā tiek deklamēts scenārijs", uzstāj IlSismografo.

#newsWhqpsvzpci