Jan Zbigniew wojan
Wszystko jest dziełem "starszych i sprytniejszych" !
Sławomir Sokołowski
Ci "starsi" i "sprytniejsi" też dzielą się na bardziej "starszych" i bardziej "sprytniejszych", którzy tych mniej starszych i sprytniejszych obecnie "zaszczepili", a ich dziadków wysyłali do obozów, pomimo tego samego koloru krwi w żyłach płynącej...
Jan Zbigniew wojan
Bo dominują Chazarzy !