Rafał_Ovile
11900

"Za wszystkich" czy "za wielu" - list Benedykta XVI

"Za wszystkich" czy "za wielu" - list Benedykta XVI Josef Ratzinger…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Oczywiści zawsze pierwsza Quas Primas ,daje polubienie dla VRS 😂.
V.R.S.
Jak zwykle niestety krycie wspólników w posoborowej rewolucji:
"Chciałbym najpierw powiedzieć kilka słów na temat źródła tego problemu. W latach sześćdziesiątych, kiedy biskupom krajów języka niemieckiego powierzono odpowiedzialność za tłumaczenie Mszału Rzymskiego istniała zgoda egzegetów, że słowo „wiele”, „wielu” w Iz 53,11 f jest formą wyrażenia hebrajskiego na oznaczenie ogółu. Słowo …More
Jak zwykle niestety krycie wspólników w posoborowej rewolucji:
"Chciałbym najpierw powiedzieć kilka słów na temat źródła tego problemu. W latach sześćdziesiątych, kiedy biskupom krajów języka niemieckiego powierzono odpowiedzialność za tłumaczenie Mszału Rzymskiego istniała zgoda egzegetów, że słowo „wiele”, „wielu” w Iz 53,11 f jest formą wyrażenia hebrajskiego na oznaczenie ogółu. Słowo „wielu” w pierwotnych relacjach Mateusza i Marka byłyby więc semityzmem i należałoby je przetłumaczyć jako „wszyscy”. Rozciągano to także bezpośrednio na tłumaczony tekst łaciński, który „pro multis” z przekazu ewangelicznego odsyłał do Izajasza 53, a zatem powinien być przetłumaczony jako „za wszystkich”. Jednak w międzyczasie ten egzegetyczny konsens rozpadł się, już go nie ma."

To co zrobili Paweł VI i Jan Paweł II, ten skandal aprobaty zmiany słów Konsekracji - słów Chrystusa w tłumaczeniach na główne języki świata w zadufaniu, że 'wiemy lepiej" niż to czynił Kościół przez stulecia (przyjmując w rycie rzymskim pro multis za greckim tekstem Ewangelii περὶ πολλῶν ) co do Konsekracji należy wstawić, to woła o pomstę do nieba. Na to na co wpadło posoborowie w swej iście szatańskiej pysze nie poważył się i poważyłby się nikt wcześniej (przekraczało to po prostu wyobrażenia ludzi Kościoła) - aż do czasu wejścia rewolucji na eklezjalne salony podczas watykańskich obrad w latach 60-tych XX wieku, które określa się mianem "Soboru Watykańskiego II"
A ten cytowany powyżej "listek figowy" Ratzignera jest doprawdy żenujący, zważywszy na wagę tego co uczyniono [n.b. podobnie jak jego udawanie że skoro Msza w tradycyjnym nie została nigdy zakazana (co przyznał w Summorum Pontificum) to nic się nie stało]
"Konsensus" w tym diablim dziele, opisywany wyżej przez Benedykta XVI, przypomina jako żywo inne "konsensusy" współczesnej antycywilizacji np. w temacie dewiacji płciowych czy tzw. "płci kulturowej".
Rafał_Ovile
@V.R.S. Rzeczywisty czyn papieża Benedykt XVI dowodzi, że ma odmienne zdanie tak, że skutki owej zgody na zachodzie rozeznał złe podejmując działanie przywrócenia dosłownego tłumaczenia .. Pan jest bardzo uprzedzony wobec papieży Jana Pawła II i obecnego Benedykta XVI wyrywając z kontekstu zdania, tym samym nie wykazując woli rozeznania prawdy w całym kontekście sytuacji jak powyżej ...
V.R.S.
@Rafał_Ovile
To pan jest uprzedzony wobec faktów.
Skandal zmiany słów Konsekracji, słów Chrystusa przekazanych przez Apostołów i tradycję liturgiczną Kościoła, używanych od 2000 lat to jeden z największych skandali w dziejach świata.
Zaaprobowany przez człowieka, którego obwołano świętym.
Obrzydliwość.
Rafał_Ovile
V.R.S. nie wiedziałem, że poszczególni tłumacze, którzy wprowadzili błędne tłumaczenia Mszałów w językach narodowych zostali świętymi... W Polsce tak się nie stało...
V.R.S.
@Rafał_Ovile
"nie wiedziałem, że poszczególni tłumacze, którzy wprowadzili błędne w tłumaczenia Mszałów w językach narodowych zostali świętymi"
---
Nie wiedział pan że Jan Paweł II aprobował te tłumaczenia i odprawiał NOMy z formułami "per tutti" i analogicznymi? (we Włoszech - w końcu był biskupem Rzymu więc NOMów po włosku wiele w swoim życiu ma na koncie ale i podczas licznych pielgrzymek …More
@Rafał_Ovile
"nie wiedziałem, że poszczególni tłumacze, którzy wprowadzili błędne w tłumaczenia Mszałów w językach narodowych zostali świętymi"
---
Nie wiedział pan że Jan Paweł II aprobował te tłumaczenia i odprawiał NOMy z formułami "per tutti" i analogicznymi? (we Włoszech - w końcu był biskupem Rzymu więc NOMów po włosku wiele w swoim życiu ma na koncie ale i podczas licznych pielgrzymek w innych językach)
No to się pan po latach chowania głowy w piasek jak struś nieszczęsny dowiedział.
Rafał_Ovile
V.R.S. Z twierdzenia,
"Tłumaczenie łacińskiej formuły pro multis jako za wszystkich, w latach posoborowych przyjęte zostało w bardzo wielu tłumaczeniach Mszału na języki nowożytne." tutaj,
można wnioskować, że tłumaczenia na języki narodowe I edycji Mszału zostały dokonane za pontyfikatu Pawła VI.
Natomiast analizując włoski przekład to został on zatwierdzony z błędnym tłumaczeniem wcześniej …More
V.R.S. Z twierdzenia,
"Tłumaczenie łacińskiej formuły pro multis jako za wszystkich, w latach posoborowych przyjęte zostało w bardzo wielu tłumaczeniach Mszału na języki nowożytne." tutaj,
można wnioskować, że tłumaczenia na języki narodowe I edycji Mszału zostały dokonane za pontyfikatu Pawła VI.

Natomiast analizując włoski przekład to został on zatwierdzony z błędnym tłumaczeniem wcześniej w latach 70-tych lub w II edycji przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 29 czerwca 1983 roku... Przecież nic nie wiadomo aby tłumacze zostali ubezwłasnowolnieni przez wspomnianych papieży, którymi pan się 'brzydzi'.
"Zaaprobowany przez człowieka, którego obwołano świętym.
Obrzydliwość.
"
Natomiast w cywilizacji łacińskiej według zasad prawa odpowiedzialność za czyn jest indywidualna. (nie mylić z plemienną) Dlatego błędem jest obarczać cudzą odpowiedzialnością papieża za czyny osób trzecich. Pomimo powyższego kontynuator pontyfikatu Jana Pawła II obecny papież Benedykt XVI widząc złe owoce w krajach gdzie funkcjonowały dowolne tłumaczenia postanowił to naprawić. Udokumentowana powyżej wola papieża BXVI i działanie przeważa na jego korzyść wbrew pańskiej próbie ustawienia go w niekorzystnym świetle...
V.R.S.
@Rafał_Ovile
"Przecież nic nie wiadomo aby tłumacze zostali ubezwłasnowolnieni przez wspomnianych papieży, którymi pan się 'brzydzi'."
" błędem jest obarczać cudzą opowiedzialnością papieża za czyny osób trzecich. "
---
Myślałem że to papież kieruje Kościołem a nie tłumacz a w sprawach liturgii zwłaszcza.
A coś panu wiadomo by papieże zostali ubezwłasnowolnieni przez tłumaczy?
Bo to zmieniałoby …More
@Rafał_Ovile
"Przecież nic nie wiadomo aby tłumacze zostali ubezwłasnowolnieni przez wspomnianych papieży, którymi pan się 'brzydzi'."
" błędem jest obarczać cudzą opowiedzialnością papieża za czyny osób trzecich. "
---
Myślałem że to papież kieruje Kościołem a nie tłumacz a w sprawach liturgii zwłaszcza.
A coś panu wiadomo by papieże zostali ubezwłasnowolnieni przez tłumaczy?
Bo to zmieniałoby faktycznie postać rzeczy.
Ubezwłasnowolniony nie odpowiada przecież za swoje czyny.
Rafał_Ovile
V.R.S. zatem proszę o zapoznanie się z zagadnieniami prawa rzymskiego i przyjąć okoliczności faktyczne jak powyżej podmiotów czynu tłumaczenia i zatwierdzania(kongregacji), którzy nie są papieżami. Inną egzemplifikacją manipulacji tłumaczeniami są ostatnie różnice tłumaczeń DECLARATIO papieża Benedykta XVI. W dyskutowanym przedmiotowym przypadku upatruję podstawową przyczynę zaistnienia różnic …More
V.R.S. zatem proszę o zapoznanie się z zagadnieniami prawa rzymskiego i przyjąć okoliczności faktyczne jak powyżej podmiotów czynu tłumaczenia i zatwierdzania(kongregacji), którzy nie są papieżami. Inną egzemplifikacją manipulacji tłumaczeniami są ostatnie różnice tłumaczeń DECLARATIO papieża Benedykta XVI. W dyskutowanym przedmiotowym przypadku upatruję podstawową przyczynę zaistnienia różnic Mszału jako konsekwencji wprowadzenia ewoluującego z czasem rytu Mszy , którego pozbawiono języka łacińskiego. Po wymagającym dialogu może moglibyśmy osiągnąć zgodne stanowisko co do tego ostatniego faktu ...
V.R.S.
@Rafał_Ovile
Pana technokratyczne rewolucyjne wyobrażenie o Kościele mnie nie interesuje a sugestia że to tłumacz (z tłumaczeniem odchodzącym od wzorca jaki narzucił papież) decyduje o tym jaką formułę papież ma używać przy Konsekracji np. jako biskup Rzymu na terenie swojej diecezji byłaba śmieszna, gdyby nie była zarazem straszna.
Pisze pan że jestem niby uprzedzony do JPII. Otóż wygląda na …More
@Rafał_Ovile
Pana technokratyczne rewolucyjne wyobrażenie o Kościele mnie nie interesuje a sugestia że to tłumacz (z tłumaczeniem odchodzącym od wzorca jaki narzucił papież) decyduje o tym jaką formułę papież ma używać przy Konsekracji np. jako biskup Rzymu na terenie swojej diecezji byłaba śmieszna, gdyby nie była zarazem straszna.
Pisze pan że jestem niby uprzedzony do JPII. Otóż wygląda na to niestety, że to pan jest uprzedzony: do tego co katolickie. Że tak nirprawdopodobne rzeczy pisze w obronie tego czego obronić się nie da. Próbuje pan zrobić z Pawła VI i Jana Pawła II pozbawionych własnej woli i prerogatyw oraz obowiązków (sic!) figurantów. Marionetki w rękach tłumaczy i stojących za nimi lobby forsujących słowa contra Christum w kwestii zasadniczej co doprowadziło do permanentnej sytuacji istotnej pozytywnej wątpliwości co do ważności Sakramentu sprawowanego przez papieża i rzesze duchownych na całym świecie. A papieże mimo jawnego nadużycia tłumaczy nic nie z tym robili, ba rażące nadużycie bez precedensu w dziejach przez długie lata aprobowali, sami stosowali i innym stosować polecali.

Swoje absurdalne, oderwane od zasad i praw rządzących od stuleci Kościołem stanowisko że to papież potulnie "konsekruje" jak mu każą, odchodząc od słów Chrystusa (zresztą wewnętrznie sprzeczne - bo skoro tłumacz i potem kongregacja pana zdaniem decydują to po co pan wkleja tekst jak to Benedykt XVI pcha się w nie swoje, wg pana własnej teorii, sprawy i tłumaczom oraz "sowietom", które ich poparły przy robocie miesza?) proszę sobie uzgadniać z JŚ Bergoglio czy JE Gądeckim - tam ma pan jakiekolwiek szanse.
Krystian N.
Nie wiem czy widziałeś ten fantastyczny filmik, w który EMJ omawia rolę Ż w kształtowaniu powojennej Europy a w szczególności Niemiec i wspomina o roli Ratzingera w tamtym okresie historycznym.
Germania Delenda Est or "Why Germany must be Destroyed"