Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks765
Victory

Stop vládnym opatreniam (otvorený list premiérovi)

Vážený pán predseda vlády Igor Matovič,

na Slovensku boli prijaté nové bezprecedentné reštrikčné vládne opatrenia: núdzový stav, zákaz zhromažďovania skupín nad 6 osôb, povinnosť nosiť rúško aj v exteriéroch, stredné školy - dištančné štúdium, atď. Tieto pravidlá majú platiť od 15. 10. 2020. Mnohí poukazujú na protiústavný spôsob vyhlásenia núdzového stavu a potieranie základných ľudských práv. Iní upozorňujú na neopodstatnenosť tak radikálnych opatrení, a ich nedozerné a škodlivé následky na stav verejného zdravia, ekonomiky, medziľudských vzťahov, ľudských práv a slobôd, obzvlášť náboženskej slobody. Vy však všetky opodstatnené námietky proti vašim opatreniam úmyselne ignorujete a oponentov dehonestujete. Konáte v záujme Slovenských občanov alebo proti nim? Zmocnenec WHO pre boj s COVID-19 David Nabarro povedal: „Lockdowny majú len jeden dôsledok, na ktorý nesmieme nikdy zabúdať, a to je, že robia z chudobných ešte chudobnejších. Nepoužívajme uzatvárania ako primárny nástroj zvládania epidémie,“ ďalej sa v článku uvádza „Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že zmrazenie hospodárstva a všetkých spoločenských aktivít epidémiu len zakonzervuje, pustí žilou hospodárstvu, teda ekonomikám, firmám i občanom, pričom po uvoľnení opatrení sa vírus začne znovu šíriť.“ (1)

Po šiestich mesiacoch tzv. boja s Covid-19 je možné rekapitulovať a hodnotiť. Každý občan môže robiť isté uzávery a rozlišovať medzi mediálne politickým COVID-19, ktorý napáchal ťažké škody a reálnym vírusom, s ktorým sa stretávajú zdravotníci a náš imunitný systém s ním dostatočne dobre bojuje. Veľa renomovaných odborníkov v oblasti medicíny vyjadrilo svoj profesijný postoj k danému vírusu, mediálnemu šialenstvu a opatreniam prijatými jednotlivými vládami. Ich vyjadrenia sú alarmujúce a svedčia o nekompetentnosti a škodlivosti štátnych opatrení.

Za zmienku stojí príspevok Prof. MUDr. Viliama Fischera CSc., ktorý poukázal na list belgických lekárov a zdravotníkov proti cenzurovanej odbornej diskusii a neopodstatneným korona opatreniam publikovaný už 5. mája 2020 (2). „List podpísalo 394 belgických lekárov, 1340 profesionálnych zdravotníkov a 8897 belgických občanov. V liste poukazujú na to, že po počiatočnej panike objektívne fakty ukazujú úplne odlišný obraz a že už nie je medicínske odôvodnenie pre mimoriadnu situáciu.... Zdôrazňujú, že povinné opatrenia nie sú dostatočne vedecky podložené. WHO pôvodne predpokladala pandémiu s 3,4 percentami obetí a miliónmi úmrtí, čo viedlo k celosvetovému poplachu. Uzavrela celú spoločnosť a zavrela do karantény aj zdravých ľudí. Objektívne údaje postupne začali ukazovať úplne inú skutočnosť. Použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych údajov.... Ich tvorca výslovne upozornil, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostiku! ... Keď je niekto pozitívne testovaný, neznamená to, že táto osoba je skutočne klinicky infikovaná, že je chorá. Keďže pozitívny PCR test neznamená automaticky aktívne ochorenie, neoprávňuje to sociálne opatrenia, ktoré sú založené výhradne na týchto testoch.

Okrem iného cituje známu českú virologičku MUDr. Hanu Zelenú PhD., ktorá je vedúcou oddelenia virológie a národného referenčného laboratória pre arbovírusy ZU v Ostrave: „Škodlivosť vírusu ani zďaleka nedosahuje škodlivosti opatrení, vyrobených v snahe zabrániť jeho šíreniu. Je najvyšší čas začať sa ku koronavírusu chovať rovnako, ako k ostatným respiračným vírusom, ktoré u osôb bez príznakov nikto nemá potrebu testovať, pretože to nemá žiadny zmysel!“ O rúškach, štatistikách a úmrtiach povedala: „Drvivá väčšina lekárov tvrdí, že význam rúška pre ochranu nášho zdravia pred vírusom je nulový.... Na stránkach WHO sú vymenované rôzne riziká, ktoré sú s nosením rúšok spojené – rôzne kožné problémy, problémy s dýchaním – vdychovanie vydýchnutého vzduchu so zvýšením obsahom kysličníka uhličitého, čo prináša veľa zdravotných problémov (v Nemecku v následku dlhodobého používania rúšok zomrelo niekoľko detí (3))... Je tiež isté, že zďaleka nie všetci zomrelí, figurujúci v covidových štatistikách, zomreli v dôsledku covidu. Väčšina z nich zomrela preukázateľne na niečo iné a súčasne v období úmrtia mali ako vedľajší nález covidovú pozitivitu (tzv. zomrelí s covidom a nie na covid).... Vyšetrenie PCR je bez klinického kontextu bezcenné!... Je najvyšší čas prestať mrhať drahými PCR testami v neindikovaných prípadoch a prestať počítať „pozitívne prípady“ bez klinického kontextu. Je najvyšší čas protestovať proti testovaniu bezpríznakových jedincov.

Ďalej Prof. MUDr. Viliam Fischer CSc. uvádza: „Minulý mesiac bola publikovaná štúdia, ktorej spoluautorom je aj Dr. Yeadon (bývalý viceprezident a hlavný vedec Pfizeru) a jeho dvaja kolegovia pod názvomAKO PRAVDEPODOBNÁ JE DRUHÁ VLNA“. V nej poukazujú, ako vo všetkých krajinách, ako sú Veľká Británia, Švédsko, USA (aj na grafoch) a inde vo svete, úmrtia prudko stúpali v marci a apríli, potom dosiahli vrchol približne v júni a následne začali klesať a klesajú dodnes. Miera prežitia pre covid sa teraz pohybuje na úrovni 99,8 % podobne ako u chrípky! Miera prežitia, to znamená, akú máte šancu, že infekciu prekonáte živý, sa od mája pravidelne zvyšuje vo všetkých krajinách a momentálne je na úrovni 99,8%! Takže smrtnosť je na úrovni 0,2%.

Podobné postoje zaujal v otázke COVID 19 aj Wolfgang Wodarg - bývalý predseda Výboru pre zdravie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (4) ako aj mnohí iní. Za zmienku stojí aj Medzinárodná varovná správa zdravotníckych pracovníkov vládam a občanom sveta: (5), ďalej Mimoparlamentný vyšetrovací výbor pre koronavírus – ACU (6) zložený z odborníkov v medicíne, práve, sociológii, politike, atď. Tu si môžete vypočuť zistenia a postoje lekárov z ACU (7), ako aj vyjadrenia prednostu Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, MUDr. Vladimíra Maleca, PhD. (8), či molekulárnej genetičky MUDr. Soni Pekovej, PhD. (9) a mnohých iných.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás vyzývame: zrušte núdzový stav. Povolajte do širokej diskusie odborníkov z oblasti medicíny a prehodnoťte vo svetle pravdy všetky doterajšie opatrenia. Postavte sa za slovenský národ a jeho záchranu, prestaňte hrať globálne divadlo, ktorého cieľom je vyvolanie ekonomickej krízy, totálna zmena spoločnosti, totalitná kontrola, vakcinácia a v konečnom dôsledku i prenasledovanie kresťanov. Už ste raz predviedli protikresťanské divadlo, keď ste zakázali slávenie Veľkonočných sviatkov, liturgický spev, atď. Spamätajte sa! Nechcieť počuť pravdu je zločinom, zatvrdilo konať zlo je cestou do pekla. Uvedomte si, že jedného dňa budete stáť pred Božím súdom tak, ako každý jeden smrteľník.

+ Timotej OSBMr + Metod OSBMr

Biskupi sekretári Byzantského katolíckeho patriarchátu

14. 10. 2020

P.S.: Na stretnutí ACU v Nemecku zaznelo toto smutné konštatovanie: Na základe oficiálnych údajov bolo zistené, že počas mesiacov marec, apríl, máj bolo (v Nemecku) odložených 90% operácií a všetky ošetrenia v nemocniciach. To zavinilo až 125 000 úmrtí. Aký je stav na Slovensku? Dozvieme sa niekedy pravdu?

Kópie:

Ministrom a ministerstvám SR

Poslancom NR SR

Masmédiám

Širokej verejnosti

1. novinky.cz/…-varuje-zmocnenec-who-40339005

2. eurorespekt.sk/…t-ale-odborne-a-profesionalne/

3. bitchute.com/video/AVcFaBG8Fj3O/bitchute.com/video/nc8W6aL3yJpq/

4. youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI

5. francesoir.fr/…de-professionnels-de-sante-aux

6. acu2020.org

7. youtube.com/watch?v=JrMVcUrbD1M

8. hlavnespravy.sk/…udu-vyzerat-ako-idioti/2316516

9. hlavnespravy.sk/…itivny-neznamena-chory/2313178