ona
„Przez Shahadah na biżuterii człowiek daje osobie znać, że dla niego Bóg jest jedynym, który ma kontrolę nad jego życiem.”
---------------------------------------------------------
przez wypowiedzi na glorii niewątpliwie też, i tu nie trudno oszacować w któym miejscu mamy do czynienia z mową miłosci, a w któym z mową nienawiści i która od kogo pochodzi ☕
mkatana
Cristero: A jak to jest z Radosławem Sikorskim? Skąd wiadomo o jego islamie i od jak dawna miałby być muzułmaninem?
Krzysztof „Sula” Baranowski:
Minister jest muzułmaninem, ma na imię Rahim.
Jakie tajemnice skrywa Liga Muzułmańska w Polsce? cz. 1