Clicks7
tr.news

Francis Şuna İnanıyor: Öznel Bir İdrak Olmadan Litürji "Anlamsızdır"

Francis, Papalık Misyon Derneklerine yönelik kaleme aldığı 21 Mayıs tarihli yazısında, "İnancın Tanrı'nın bir armağanı olduğunun farkında olmadıkça, Kilise'nin Tanrı'ya yönelttiği dualar bile anlamsızdır" dedi.

Bu ifadeler, kişisel dua ile Kilisenin halka açık litürjisi arasındaki karışıklığı yansıtıyor. Litürji, neyse ki, insan kavrayışının zayıflığına ve "inancın Tanrı'nın bir armağanı olduğunu" idrak etmemize bağlı değildir.

Litürji, Mesih'in Babamıza yönelik duasına katılımdır (KKK 1071, 1073). Bu nedenle "inanç Tanrı'nın armağanıdır" anlayışı her zaman litürjinin bir parçası olarak görülmelidir.

Bir bütün olarak, bitmek bilmeyen 6600 kelimelik metin duygusallıktan mustariptir, Francis'in gerçek ve akıl gibi konularda tartışmalı bir şekilde karşı çıktığı "sevinç" (17 kez), kalp (11 kez), çekmek / cazibe (9 kez), ateş (5 kez), zevk (2 kez) Kutsal Ruh (35 kez), ahlak (şükran: 11 kez; alçakgönüllülük: 6 kez) gibi daha önemsiz tutkularda çok ısrar ediyor.

Francis'in mantraları ise malum: "halk" (26 kez), "fakir" (10 kez), "gerçek"/"gerçeklik" (10 kez) "soyut"/"soyutlama" (5 kez), "kendisiyle meşgul olma" (6 kez), "elitist"/"elitizm," (5 kez), "sürpriz" (3 kez), "proselitizm" (2 kez), "katı"/"sertlik" (2 kez), "çevre" (1 kez), "yaratıcılık" (1 kez).

#newsJdeiepufmg