17:48
Trąd dzisiaj - ks. Michał Olszewski SCJ. Homilia wygłoszona w VI Ndz. Zw. B, Stopnica k. Buska Zdrój => Pascha. Przejście do tego, co nie przemija - o.Raniero Cantalamessa - Książka zawiera cztery …More
Trąd dzisiaj - ks. Michał Olszewski SCJ.

Homilia wygłoszona w VI Ndz. Zw. B, Stopnica k. Buska Zdrój
=> Pascha. Przejście do tego, co nie przemija - o.Raniero Cantalamessa - Książka zawiera cztery medytacje nad tajemnicą paschalną, przeprowadzone w Domu Papieskim w obecności papieża, kardynałów, biskupów i prałatów Kurii Rzymskiej, w okresie Wielkiego Postu, a także homilię wygłoszoną w bazylice św. Piotra w Wielki Piątek podczas liturgii Męki Pańskiej pod przewodnictwem Ojca Świętego...

Kliknij => 365 dni z Jezusem -autor: Rene Lejeune - Książka "365 dni z Jezusem" została pomyślana jako wędrówka, podczas której stale się wzrasta w poznawaniu Jezusa. Pozwala ona nawiązać bliskość z Jezusem Chrystusem, pogłębiać ją i w ten sposób postępować własną drogą ku świętości.
=> 8 stopni do szczęścia. Błogosławieństwa ewangeliczne - o.Raniero Cantalamessa OFMCap - Najnowsza książka kaznodziei Domu Papieskiego. Zawiera medytacje na temat błogosławieństw ewangelicznych przeprowadzone dla Domu Papieskiego w obecności papieża Benedykta XVI, w Adwencie 2006 roku i w Wielkim Poście 2007 roku...

kliknij=> Wąż i gołębica. Męska osobowość a męska duchowość -Ks. Adam Rybicki - Jak się ma osobowość mężczyzny do chrześcijańskiej duchowości? O męskiej osobowości wiemy coraz więcej, o duchowości chrześcijańskiej też. Jednak warto zapytać: jak te dwie sfery wzajemnie na siebie oddziałują, kiedy może rodzić się konflikt, a kiedy uzupełnienie?..

=> Obyś skutecznie mi błogosławił. Modlitwy i rozważania o uzdrowieniu - O. Józef Witko OFM Jabes jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci Starego Testamentu - jego imię pojawia się niespodziewanie pośród genealogicznych zapisów w 1 Księdze Kronik. O Jabesie wiemy tylko tyle, że cierpiał, a gdy poprosił Boga o łaskę, On go wysłuchał. Ojciec Witko, zainspirowany prostą i skuteczną modlitwą Jabesa, uczynił jego właśnie najważniejszą postacią w swojej najnowszej książce.
Rozważając problem ludzkiego cierpienia oraz łaskę uwolnienia od bólu, jaką może obdarzyć nas dobry Bóg, autor przedstawia niezwykłą, a jednocześnie prostą prawdę: Bóg uzdrawia nas poprzez swoje słowo. To Dobra Nowina przynosi nam zbawienie i ulgę w cierpieniu.
"Tam, gdzie jest głoszone słowo, tam przybywa Jezus i mocą Ducha Świętego, uzdrawia i uwalnia wszystkich, którzy tego oczekują i pragną"....-
=> To Chrystus przechodzi - Św. Josemaria Escriva -Lektura tego zbioru homilii na poszczególne okresy roku liturgicznego, będących zachętą do naśladowania Chrystusa, pomoże Ci odnaleźć sposób na świętość w codziennym życiu...

=> Nie bój się wierz tylko. O drogach uzdrowienia duchowego i fizycznego -Józef Witko -Autor zaprasza nas ponownie do wspólnej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duchowe i fizyczne. Tym razem szczególnym tematem stają się nasze lęki, zwątpienia i uwikłanie w grzech jako przeszkody oraz wiara w Chrystusa, jako jedyna droga do prawdziwego uzdrowienia i wolności...
Myślą przewodnią książki stają się słowa Jezusa wypowiedziane do Jaira, przełożonego synagogi, którego córka zachorowała i zmarła: „Nie bój się, wierz tylko, a twoja córka będzie ocalona”. Książka składa się z trzech części: rozważań, modlitw o uzdrowienie i uwolnienie oraz świadectw ludzi o działaniu Ducha Świętego w ich życiu, na które otworzyli się dzięki modlitwie i uczestnictwu w Eucharystii.
Ojciec Józef Witko, franciszkanin, od dziesięciu lat prowadzi wraz z innymi braćmi Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała w różnych miejscowościach Polski.

=> Nie przegrać życia-Anna Bojanowska- Życie to najpiękniejszy dar, jakim Bóg obdarza człowieka. Ale przychodząc na ten świat, nigdy nie możemy przewidzieć tego co nas spotka i z czym tak naprawdę będziemy musieli się zmierzyć.
Słowo choroba zawsze wywołuje w ludziach panikę i strach. Ona atakuje nas w różnym wieku i często przychodzi niczym złodziej w nocy. Chociaż ma różne objawy i skutki, to jedno ma wspólne. Za każdym razem niesie ze sobą smutek i cierpienie. Potrafi być bezlitosna i wywrócić w życiu wszystko do góry nogami.
"Piszę tę książkę z pokorą, nie chcąc nikogo pouczać, jak ma żyć i jak godnie cierpieć – to nie jest moim zamiarem. Z cichością i nadzieją w sercu liczę na to, że wszyscy cierpiący na nieuleczalną chorobę lub mający kogoś bliskiego czy znajomego borykającego się ze swoim kalectwem, po przeczytaniu tej książki staną się choć trochę silniejsi" (Anna Bojanowska).
=> Proroctwo i modlitwa -Raniero Cantalamessa -Ojciec Raniero, dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świętego i wielkiemu otwarciu na działanie i mądrość Ducha Świętego, staje się Jego niezwykłym pomocnikiem w prowadzeniu nas po drogach zmierzających do odkrycia najistotniejszych i najgłębszych wymiarów prawdziwie chrześcijańskiego życia, duchowości i praktyki.
Duch prorocki od samego początku przenika przepowiadanie Kościoła i zawsze towarzyszy głoszeniu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela - zbawienia, które dokonuje się w Nim tu i teraz. Dlatego właśnie jest on świadectwem o Jezusie złożonym wobec świata i człowieka każdego czasu i miejsca, stając się darem i powołaniem każdego wierzącego.

=> Tajemnica przemienienia -o. Raniero Cantalamessa -Książka ta w szczególny sposób ujmuje temat Przemienienia. Nie jako zwykłą opowieść ewangeliczną, lecz jako tajemnicę życia Chrystusa. Podstawowym celem tej książki jest pomoc w kontemplacji, ożywianie jej za pomocą objawienia biblijnego i głębokich intuicji Ojców Kościoła...

=> Konferencje rekolekcje mp3- ks. Michała Olszewskiego <=

www.youtube.com/watch