Clicks1.6K
Varovanie
3

PŘIPRAVTE SE NA BLÍZKOST VAROVÁNÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Děti Boha, jediného a Trojičného:
Boží Láska se šíří do celého stvoření v hledání těch, kdo Jej milují.
Na začátku Svatého týdne vás vyzývám, abyste byly milosrdné k sobě a s upřímností a jasností přezkoumaly činy a díla celého svého života, abyste dobrovolně odstranily nečistoty ze svého srdce a připravily se jít na cestu Kalvárie, k níž přichází lidstvo.
Náš nejvyšší Král si přeje, aby jeho děti Jej vzývaly se zkroušeným a pokorným srdcem, prosily o Boží odpuštění, aby mohly pokračovat na pravé cestě k věčnému životu, ne bez toho, že by nejdřív poznaly a litovaly urážky učiněné Nejsvětější Trojici, která je přítomná v každém lidském stvoření.
Musíte se nejdřív uchýlit k Nejsvětější Trojici, abyste našly duchovní sílu a mohly jít dál, aniž byste se ztratily. Musíte vzít za ruku naši Královnu a Matku, abyste mohly vstoupit s duchovní silou na cestu velkých bitev, neštěstí, hladomoru a toho, co vyvede člověka z rovnováhy – pád ekonomiky.
Vy, jako lidstvo, jste přijaly věci tohoto světa a našeptávání ďábla a nakazily jste se velkou, ďábelskou chorobou pýchy. Nedíváte-li se do svého nitra, nebudete moci rozpoznat to, co není od Boha, vy, které jdete tak daleko, že nacházíte ospravedlnění, i když odporujete daru života.
V tomto čase člověk čelí výsledku svých činů a žije v panice, která zachvátila většinu lidí.
Směřujete k okraji propasti, a proto já vás vyzývám, abyste znovu rychle našly pokoru a dřív, než budete křičet k nebi, aby vám naslouchalo, musíte projevit kajícnost nad spáchanými urážkami a rozhodly se pro úplné obrácení. Lidské stvoření, které se neobrátilo, chodí mezi kameny a trním, které činí cestu obtížnější.
Boží lidé, svýma očima uvidíte začátek války mezi armádami a ne jen válku bakteriologickou, v níž žijete. Ach…, jak Boží hněv sestoupí na ty, kdo svrhli bolest nemoci na lidská stvoření!
Je třeba, abyste pracovali na svém duchu v plném vědomí, s absolutní vnitřní svobodou tak, abyste se viděli, jací jste a mohli chodit bez berlí lidského ega.
Jste milováni naším Králem. Toto je čas kdy Jej musíte hledat, aby k vám mohla přijít nebeská pomoc, a vy jste nepadli do spárů zla. Budete přesyceni nabídkami všeho druhu, ale dobře víte, že jste v temnotě, kterou na lidstvo vylilo zlo.
Vy, Boží lidé, buďte silní, abyste nakonec nebyli vrženi do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů! [Lk 13, 28].
Nejste sami, žijte plně památkou Svatého týdne, nabízejte vaši vnitřní proměnu, žijte každý den, jako by byl poslední. Meditujte o minulém životě, abyste obnovili to, co musíte znovu obnovit v jednotě s Boží vůlí a tím, že změníte svůj život, najdete nutnou podporu pro to, co má přijít.
Země se bude silně třást. Tato pohroma se ještě zvětší.
A vy se připravte na bezprostřední blízkost Varování, jemuž všichni lidé budou muset čelit.
Nežijte tyto dny v lhostejnosti…

Dívejte se za to, co je vám předkládáno, hledejte lži, hledejte, co skrývají mocnosti, hledejte, co spřádají za tímto utrpením lidstva, které znovu upadne do této nemoci.
Vy, Boží lidé, nezapomeňte na léky, které vám dalo nebe, abyste je použili v tomto čase. (*)
Jste ochraňováni. Rozvíjejte tuto ochranu tím, že se stanete dětmi Boha v "Duchu a Pravdě".

NAŠE LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ.
BUĎTE HODNI TÉTO OCHRANY!

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael

(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
dyk
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstrán…More
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstránenie hraníc národov, čo sa aj deje). ; 21-22;
A to hlavné teraz:
Iz 13,5 - "z ďalekej krajiny, od končín nebies" - a toto poukazuje na kométu úplne jasne.
Iz 13,6 + 8 - pohroma od Všemohúceho
Iz 13,9 Deň Pána bude rozpálený - celá zem bude spálená.
Iz 13,12 - málo sa zachráni
Iz 13,13 - "zem sa vyšinie zo svojho miesta" - a čo iné by ju mohlo vyšinúť, ak nie niečo veľké z vesmíru?
Čiže do zeme narazí kométa a tá pohne zemou. Zároveň vybuchnú všetky sopky a zem praskne.
Iz 24,1 - Pán pustoší zem...; 6 - horia obyvatelia zeme!!! po náraze kométy; 10 - počas troch dní tmy budú domy zavreté (to isté v Iz 26,20); 19 - na kúsy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť, tackať, zatrasú sa základy zeme; 23 - 3.dni tmy
Iz 26,20 - zapri dvere za sebou - počas 3. dňoch tmy.- schovaj sa trocha nakrátko...;
Iz 26,19-27,1.
Iz 28,22;
Iz 28,19 - len v hrôze pochopíte poučenie
Iz 28,18
Iz 29,6 - hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricoua plameňom žeravého ohňa.
Iz 30,25 - v deň veľkého vraždenia, ked budú padať veže - predpoveď dvojičiek v USA
Iz 30,27 - Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,...
Iz 30,30...v plameni žeravého ohňa...
Iz 33,11 - narody budú spálené sťa vápenec
Iz 47,14
Iz 50,3 - 3. dni tmy
Iz 51,6 - zem sa rozpadne...
Iz 55,11
Iz 59,1
Iz 55,6 !!!!!!!
Iz 60,22 - urýchli to
Oz 63,19 - 64,2
Iz 65,17 - stvorí nové ...
Iz 65,22 - ľudia budú žiť dlho ako stromy
Iz 66,15-16 - 15 Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. 16 Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, , čo Pán porazí.

Boh všetko povedal dopredu a o chvíľu je tu :)
Theodorá-Máriá
Ano ochraňují a mocně působí.