PŘIPRAVTE SE NA BLÍZKOST VAROVÁNÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. dubna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Děti Boha, jediného a Trojičného: Boží Láska se šíří do celéh…
dyk
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstrán…More
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstránenie hraníc národov, čo sa aj deje). ; 21-22;
A to hlavné teraz:
Iz 13,5 - "z ďalekej krajiny, od končín nebies" - a toto poukazuje na kométu úplne jasne.
Iz 13,6 + 8 - pohroma od Všemohúceho
Iz 13,9 Deň Pána bude rozpálený - celá zem bude spálená.
Iz 13,12 - málo sa zachráni
Iz 13,13 - "zem sa vyšinie zo svojho miesta" - a čo iné by ju mohlo vyšinúť, ak nie niečo veľké z vesmíru?
Čiže do zeme narazí kométa a tá pohne zemou. Zároveň vybuchnú všetky sopky a zem praskne.
Iz 24,1 - Pán pustoší zem...; 6 - horia obyvatelia zeme!!! po náraze kométy; 10 - počas troch dní tmy budú domy zavreté (to isté v Iz 26,20); 19 - na kúsy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť, tackať, zatrasú sa základy zeme; 23 - 3.dni tmy
Iz 26,20 - zapri dvere za sebou - počas 3. dňoch tmy.- schovaj sa trocha nakrátko...;
Iz 26,19-27,1.
Iz 28,22;
Iz 28,19 - len v hrôze pochopíte poučenie
Iz 28,18
Iz 29,6 - hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricoua plameňom žeravého ohňa.
Iz 30,25 - v deň veľkého vraždenia, ked budú padať veže - predpoveď dvojičiek v USA
Iz 30,27 - Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,...
Iz 30,30...v plameni žeravého ohňa...
Iz 33,11 - narody budú spálené sťa vápenec
Iz 47,14
Iz 50,3 - 3. dni tmy
Iz 51,6 - zem sa rozpadne...
Iz 55,11
Iz 59,1
Iz 55,6 !!!!!!!
Iz 60,22 - urýchli to
Oz 63,19 - 64,2
Iz 65,17 - stvorí nové ...
Iz 65,22 - ľudia budú žiť dlho ako stromy
Iz 66,15-16 - 15 Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. 16 Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, , čo Pán porazí.

Boh všetko povedal dopredu a o chvíľu je tu :)
Theodorá-Máriá
Ano ochraňují a mocně působí.