Clicks1.3K
paulusorgpl
Spowiedź. Po co przytulać ludzi? www.kromka.tv www.paulus.org.pl www.facebook.com/KromkaSlowa Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywa…More
Spowiedź. Po co przytulać ludzi?

www.kromka.tv

www.paulus.org.pl

www.facebook.com/KromkaSlowa

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3,13-17).

311 Kromka Słowa Bożego 08.01.2017 - Chrzest Pański, rok A